Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

Veni-subsidies voor FEB-onderzoekers Artūras Juodis en Ward Romeijnders

28 juli 2017

Onderzoekers Artūras Juodis en Ward Romeijnders van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde ontvangen beiden een Veni-subsidie in het kader van de Vernieuwingsimpuls van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Veni-subsidies zijn bestemd voor jonge, pas gepromoveerde wetenschappers met een opvallend en origineel talent voor vernieuwend onderzoek.

De uitverkoren onderzoekers krijgen in totaal maximaal 250.000 euro over een periode van drie jaar. De Vernieuwingsimpuls kent drie subsidievormen: naast de Veni-subsidies worden jaarlijks ook Vidi-subsidies (voor ervaren postdocs) en Vici-subsidies (voor senior-onderzoekers) verstrekt. In totaal dienden in deze Veni-ronde 1.127 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksproject in. Landelijk zijn 154 aanvragen gehonoreerd, waarvan vijftien van onderzoekers van RUG en UMCG.

Artūras Juodis
Artūras Juodis
  • Dr. Artūras Juodis: We do not live in a bubble: economic shocks in misspecified panel data models
    Economie, Econometrie en Financiering

Zowel individuele als geaggregeerde economische gegevens worden vaak over meerdere perioden geanalyseerd. Om de gezamenlijke ontwikkeling van economische agenten te kunnen beschrijven, zal de data gecontroleerd moeten worden voor gemeenschappelijke schokken en trends. Juodis onderzoekt het effect van gemeenschappelijke schokken in zogenoemde ‘panel data modellen’, die onderhevig zijn aan misspecificatie.

Ward Romeijnders
Ward Romeijnders

Romeijnders: ‘Mijn onderzoek is gericht op het nemen van beslissingen onder onzekerheid. Denk daarbij aan het plannen van operaties in een ziekenhuis. De operaties moeten worden verdeeld over een aantal operatiekamers, voordat bekend is hoelang elke operatie zal duren. Een ander voorbeeld is de complexiteit van beslissingen op de energiemarkt. Het is moeilijk om te bepalen wanneer een kolencentrale aan of uit gezet moet worden, omdat vooraf onbekend is hoeveel duurzame energie er die dag via windmolens of zonnepanelen wordt opgewekt. Wiskundige optimaliseringsmodellen kunnen helpen bij het nemen van beslissingen bij dat soort problemen. Maar vanwege de onzekerheid zijn dergelijke modellen zeer complex en extreem moeilijk op te lossen. Ik ga nieuwe algoritmes ontwikkelen zodat we in de toekomst beslissingen in dit soort situaties beter kunnen ondersteunen. Vervolgens zal ik die algoritmes toepassen op investeringsbeslissingen in elektriciteitsnetwerken.’

Laatst gewijzigd:13 december 2017 15:36
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws