Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

Traditioneel ideologische ‘links-rechtsindeling’ Nederlandse electoraat is achterhaald

02 maart 2017

Het politieke landschap in Nederland wordt traditioneel gerangschikt op een links-rechtsschaal, soms aangevuld met een progressief-conservatieftegenstelling. Onderzoek van de Groningse economen Maite Laméris, Richard Jong A Pin en Harry Garretsen naar de ideologie van het Nederlandse electoraat laat zien dat een scheiding langs meerdere dimensies nodig is. Met name op economisch gebied is het traditionele links en rechts achterhaald. Zij publiceren hun bevindingen vandaag in ESB.

De onderzoekers van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde tonen aan dat de politieke ideologie van de Nederlandse burger gecategoriseerd kan worden aan de hand van vier dimensies: economische gelijkheid, marktwerking, zelfbeschikking en populisme. Wie op 15 maart uiteindelijk de verkiezingen zal winnen, hangt onder meer af van welke partij haar kiezers het meeste weet aan te spreken en welk gewicht de kiezers toekennen aan elk van die dimensies. Nu al is duidelijk, zo concluderen de onderzoekers, dat ‘links’ en ‘rechts’ ideologisch achterhaalde en te diffuse begrippen zijn geworden, in het bijzonder met betrekking tot voorkeuren op economisch gebied.

Harry Garretsen
Harry Garretsen
Richard Jong A Pin
Richard Jong A Pin
Maite Laméris
Maite Laméris

Meer informatie

Laatst gewijzigd:03 maart 2017 10:10

Meer nieuws

 • 24 september 2018

  Keurig groen gedrag kan sociaal verrekte ongemakkelijk zijn

  Waarom is het zo moeilijk een heilig boontje te zijn? Jan Willem Bolderdijk over zijn onderzoek naar de schurende randjes van duurzaam gedrag.

 • 19 september 2018

  Studenten RUG helpen leerlingen met toekomst stadslogistiek

  Bij het project Web Expeditie hebben leerlingen van verschillende scholen in het primair en voortgezet onderwijs onder leiding van studenten van de RUG gewerkt aan de toekomst van de stadslogistiek. De leerlingen zochten in een project van drie maanden...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...