Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

Innoverende mkb-bedrijven kiezen sneller voor samenwerken

24 oktober 2017
Dries Faems

Samenwerken bij innoveren loont alleen als bedrijven zelf ook investeren in innovatie. In Noord-Nederland zijn 55 verschillende samenwerkingsinitiatieven geïdentificeerd. Mkb-bedrijven maken actief gebruik van deze samenwerkingsinitiatieven. Dat blijkt uit de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor 2017 van de Rijksuniversiteit Groningen en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland onder leiding van hoogleraar Dries Faems. Van de 624 deelnemende bedrijven participeert 36% in minstens één innovatienetwerk, innovatie-testomgeving of incubator. Hoe actiever bedrijven zijn op het vlak van innovatie, hoe meer ze geneigd zijn om deel te nemen aan dit soort van innovatiesamenwerking.

Bij zowel beleidsmakers als bij ondernemers is het enthousiasme voor innovatiesamenwerking groot. Overal in Nederland schieten innovatieclusters, testomgevingen en broedplaatsen voor start-ups als paddenstoelen uit de grond. De bedoeling van dergelijke initiatieven is om mkb-bedrijven te stimuleren om actief met externe partners samen te werken om zo sneller en effectiever producten en diensten op de markt te kunnen brengen.

Topinnovatoren maken actief gebruik van samenwerken

Mkb-bedrijven die meer dan 40% van hun omzet realiseren uit producten die nieuw zijn voor de markt, zogenaamde Topinnovatoren, maken actief gebruik van innovatiesamenwerking. Tegelijkertijd stelt het onderzoek vast dat deelnemen in samenwerkingsvormen geen noodzakelijke voorwaarde is om topprestaties te leveren op het innovatievlak. Sommige mkb-bedrijven slagen erin om uitermate succesvol te zijn door innovatie vooral intern te organiseren.

Een voorbeeld van een noordelijk mkb-bedrijf dat voordelen haalt uit het werken in nieuwe samenwerkingsvormen is STT Products. Het bedrijf uit Tolbert, gespecialiseerd in fijnmechanica en mechatronica, is actief deelnemer aan de Region of Smart Factories, waarin 40 partners uit Noord-Nederland samen de fabriek van de toekomst ontwikkelen. Menno Kooistra, directeur STT: ‘Door deel te nemen mengen wij ons als bedrijf proactief met andere innovatieve koplopers. Zo blijven we op de hoogte van ontwikkelingen en delen we kennis over innovatieve oplossingen. Tevens kunnen we als bedrijven gezamenlijk optrekken om in de toekomst opdrachten van grote partijen te krijgen.’

Innovatiesamenwerking succesvoller als bedrijven ook intern investeren in innovatie

De resultaten van het onderzoek geven aan dat succesvol samenwerken voor innovatie niet mogelijk is zonder interne investeringen in innovatie. Topinnovatoren combineren juist externe samenwerking met interne investeringen in innovatie. Wanneer bedrijven dit niet doen, blijven de innovatieprestaties achter. Met andere woorden, samenwerken voor innovatie vervangt niet interne innovatie. Het is juist een nuttige aanvulling.

Innovatiebeleid: Innovatiesamenwerking als optie maar niet als verplichting

Op basis van de resultaten waarschuwt prof.dr. Faems voor overenthousiasme rond het stimuleren van innovatiesamenwerking: ‘Samenwerken voor innovatie is zeker nuttig, maar het mag geen verplichtend karakter krijgen. Ondernemers worden nu soms geconfronteerd met subsidieregelingen waar samenwerken met partners verplichte kost is. Bovendien worden er vaak geografische en inhoudelijke beperkingen gesteld aan de partnerselectie. Op die manier ontstaat een groot risico op suboptimale samenwerkingsvormen die de innovatiekracht van bedrijven eerder negatief dan positief beïnvloeden.’

Meer informatie

De Innovatiemonitor analyseert jaarlijks de innovatie-activiteiten, investeringen en prestaties van mkb-bedrijven uit Noord-Nederland en brengt deze in kaart.

Laatst gewijzigd:22 maart 2018 09:20

Meer nieuws

 • 19 september 2018

  Studenten RUG helpen leerlingen met toekomst stadslogistiek

  Bij het project Web Expeditie hebben leerlingen van verschillende scholen in het primair en voortgezet onderwijs onder leiding van studenten van de RUG gewerkt aan de toekomst van de stadslogistiek. De leerlingen zochten in een project van drie maanden...

 • 11 september 2018

  Als online consument switcht van smartphone naar pc is de aankoop nabij

  De smartphone speelt een niet te onderschatten rol bij ons online shoppen. Veel consumenten beginnen hun zoektocht op een telefoon of tablet, raken overtuigd van een product en stappen daarna over naar een minder mobiel apparaat (zoals pc of laptop)...

 • 05 september 2018

  Broedplaats voor slimme technologie

  ‘Samenwerking tussen De Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG en industrie op het gebied van slimme technologie leidt tot innovatie en nieuwe bedrijvigheid.’ Dat zegt Hugo Velthuijsen, directeur van het Marion van Os Centrum voor Ondernemerschap...