Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

‘Braingain’ in plaats van ‘braindrain’: emigratie van hoger opgeleide werknemers versnelt economische groei in thuisland

30 oktober 2017

In landen met een hogere emigratie van hoger opgeleide werknemers groeien kennisintensieve industrieën sneller. Dat concludeert Marianna Papakonstantinou in haar onderzoek naar potentiële internationale ‘spill-overs’ van menselijk kapitaal. Zij analyseerde de impact van migratie op het menselijk kapitaal van het thuisland. De migratie van zowel hoog- als middelhoogopgeleide werknemers leidt tot een positief effect op de economische groei. Dat duidt, wellicht verrassend, op een ‘braingain’ in plaats van een ‘braindrain’, stelt Papakonstantinou.

Als mensen landsgrenzen oversteken, zorgt dat direct dat menselijk kapitaal uit het thuisland verdwijnt, ten gunste van het gastland. Dat is het traditionele ‘braindrain’-argument. Aan de andere kant zijn er steeds meer aanwijzingen dat emigratie de vorming van menselijk kapitaal in het thuisland juist bevordert – dat is de zogenoemde ‘braingain’. Die wordt bijvoorbeeld veroorzaakt doordat migranten terugkeren, met kennis en ervaring uit het gastland; doordat migranten geld overmaken naar hun thuisland dat (deels) aan betere scholing wordt besteed; en doordat migranten een rolmodel zijn voor de thuisblijvers, die daardoor meer scholing gaan volgen.

Gezien de centrale rol van menselijk kapitaal voor economische groei, is het van groot belang om uit te zoeken hoe migratie de richting daarvan beïnvloedt. Papakonstantinou concludeert nu in haar proefschrift dat emigratie een positief effect heeft op de groei van kennisintensieve industrieën in het thuisland. Zij promoveert op 2 november aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Meer informatie

Laatst gewijzigd:31 oktober 2017 09:24

Meer nieuws

 • 19 september 2018

  Studenten RUG helpen leerlingen met toekomst stadslogistiek

  Bij het project Web Expeditie hebben leerlingen van verschillende scholen in het primair en voortgezet onderwijs onder leiding van studenten van de RUG gewerkt aan de toekomst van de stadslogistiek. De leerlingen zochten in een project van drie maanden...

 • 11 september 2018

  Als online consument switcht van smartphone naar pc is de aankoop nabij

  De smartphone speelt een niet te onderschatten rol bij ons online shoppen. Veel consumenten beginnen hun zoektocht op een telefoon of tablet, raken overtuigd van een product en stappen daarna over naar een minder mobiel apparaat (zoals pc of laptop)...

 • 05 september 2018

  Broedplaats voor slimme technologie

  ‘Samenwerking tussen De Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG en industrie op het gebied van slimme technologie leidt tot innovatie en nieuwe bedrijvigheid.’ Dat zegt Hugo Velthuijsen, directeur van het Marion van Os Centrum voor Ondernemerschap...