Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

‘Braingain’ in plaats van ‘braindrain’: emigratie van hoger opgeleide werknemers versnelt economische groei in thuisland

30 oktober 2017

In landen met een hogere emigratie van hoger opgeleide werknemers groeien kennisintensieve industrieën sneller. Dat concludeert Marianna Papakonstantinou in haar onderzoek naar potentiële internationale ‘spill-overs’ van menselijk kapitaal. Zij analyseerde de impact van migratie op het menselijk kapitaal van het thuisland. De migratie van zowel hoog- als middelhoogopgeleide werknemers leidt tot een positief effect op de economische groei. Dat duidt, wellicht verrassend, op een ‘braingain’ in plaats van een ‘braindrain’, stelt Papakonstantinou.

Als mensen landsgrenzen oversteken, zorgt dat direct dat menselijk kapitaal uit het thuisland verdwijnt, ten gunste van het gastland. Dat is het traditionele ‘braindrain’-argument. Aan de andere kant zijn er steeds meer aanwijzingen dat emigratie de vorming van menselijk kapitaal in het thuisland juist bevordert – dat is de zogenoemde ‘braingain’. Die wordt bijvoorbeeld veroorzaakt doordat migranten terugkeren, met kennis en ervaring uit het gastland; doordat migranten geld overmaken naar hun thuisland dat (deels) aan betere scholing wordt besteed; en doordat migranten een rolmodel zijn voor de thuisblijvers, die daardoor meer scholing gaan volgen.

Gezien de centrale rol van menselijk kapitaal voor economische groei, is het van groot belang om uit te zoeken hoe migratie de richting daarvan beïnvloedt. Papakonstantinou concludeert nu in haar proefschrift dat emigratie een positief effect heeft op de groei van kennisintensieve industrieën in het thuisland. Zij promoveert op 2 november aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Meer informatie

Laatst gewijzigd:31 oktober 2017 09:24
printView this page in: English

Meer nieuws