Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

Bert Scholtens benoemd tot hoogleraar Duurzaam Bankieren en Financieren

01 maart 2017
Bert Scholtens
Bert Scholtens

Bert Scholtens is per 1 maart benoemd tot hoogleraar Duurzaam Bankieren en Financieren aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was sinds 2004 al bijzonder hoogleraar op het gebied van Duurzame Economie. In zijn nieuwe functie zal Scholtens onderwijsprogramma’s ontwikkelen en coördineren waarin Economie, Financiering en Duurzaamheid samenkomen. Daarnaast zal hij deelnemen aan het reguliere onderzoeksprogramma Economics, Econometrics & Finance.

“Deze benoeming is een erkenning voor de onderwijs- en onderzoekslijn die ik zelf heb opgezet. De Rijksuniversiteit Groningen is een goede omgeving om die lijn verder te ontwikkelen”, stelt Scholtens. “Mijn doel is om duurzaamheid in financiering en bankieren kritisch en systematisch te analyseren. Ik wil studenten bij dit onderwerp betrekken door hen duurzaamheid te laten onderzoeken en door hen te begeleiden bij hun scripties.”

Financiële prestaties en duurzaamheid

Binnen het onderzoeksprogramma Economics, Econometrics and Finance (EEF) richt Scholtens zijn onderzoek voornamelijk op de wisselwerking tussen financiering of belegging en klimaat, milieu en sociale verhoudingen. “Mijn aandacht gaat uit naar de wederzijdse invloed op prestaties en risico’s. Zijn financiële prestaties en risico’s van bedrijven bepalend voor die op het gebied van duurzaamheid of is het andersom? Financiële prestaties worden bijvoorbeeld gemeten in rendement op activa, bedrijfs- en marktrisico’s, terwijl duurzaamheid onder meer wordt gemeten in emissie, vervuiling en gebruik van grondstoffen.”

Curriculum Vitae

Bert Scholtens (Loppersum, 1959) studeerde algemene economie aan de RUG en promoveerde in 1994 aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift ‘Towards a theory of international financial intermediation’. Sinds 1999 doceert hij aan de RUG, waar hij in 2004 werd benoemd tot hoogleraar Duurzaamheid en Financiële Instellingen. In 2010 werd hij bijzonder hoogleraar in The Economics of Sustainability op de ‘J.L. Boumaleerstoel’. Scholtens is sinds 2012 ook hoogleraar Banking and Finance aan de University of St Andrews School of Management (Schotland).

Meer informatie

Contact: Bert Scholtens

Laatst gewijzigd:19 december 2017 12:03

Meer nieuws

 • 24 september 2018

  Keurig groen gedrag kan sociaal verrekte ongemakkelijk zijn

  Waarom is het zo moeilijk een heilig boontje te zijn? Jan Willem Bolderdijk over zijn onderzoek naar de schurende randjes van duurzaam gedrag.

 • 19 september 2018

  Studenten RUG helpen leerlingen met toekomst stadslogistiek

  Bij het project Web Expeditie hebben leerlingen van verschillende scholen in het primair en voortgezet onderwijs onder leiding van studenten van de RUG gewerkt aan de toekomst van de stadslogistiek. De leerlingen zochten in een project van drie maanden...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...