Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

Wetenschappelijke kennis voor controllers moet naast deugdelijk onderbouwd ook praktisch toepasbaar zijn | oratie prof. Jansen

04 januari 2017
Professor Pieter Jansen

Controllers zijn vaak intensief betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van strategie; zij zijn volop bezig met macht, beïnvloeding en besluitvorming. Gezien hun complexe taak, is er een grote behoefte aan hooggekwalificeerde, wetenschappelijk geschoolde controllers. Opleiders van controllers hebben een tweeledige opdracht: zorgdragen voor (1) een gedegen fundament in wetenschappelijk onderzoek en (2) voor toepasbaarheid van de theorie in de praktijk. Er doen zich echter complicaties voor in die opdracht, complicaties die te maken hebben met de in het vakgebied beschikbare literatuur.

Enerzijds is er een omvangrijke academische literatuur. Die literatuur kenmerkt zich in het vakgebied van de controller door een gedegen theoretische en empirische onderbouwing, maar ook door een gebrekkig praktische toepasbaarheid. Op deze literatuur gebaseerde aanbevelingen zijn vaak te algemeen en te voor de hand liggend. Anderzijds is er een aanzienlijke prescriptieve literatuur; literatuur met vaak hele concrete technieken, instrumenten en aanbevelingen om helder gedefinieerde praktische problemen op te lossen. Het bezwaar tegen die prescriptieve literatuur is dat de theoretische en empirische onderbouwing van de aanbevelingen vaak erg gebrekkig is.

Er is een groot maatschappelijk belang bij meer pragmatische wetenschappelijke kennis in het vakgebied van de controller; kennis die zowel deugdelijk onderbouwd als praktisch toepasbaar is. In deze oratie wordt een benadering voorgesteld om tot meer van zulke pragmatische wetenschappelijke kennis voor controllers te komen. In die benadering staat een alternatieve werkwijze in het gebruik van bestaande kennis uit de academische en de prescriptieve literatuur centraal, met name in interventie-onderzoek en in het wetenschappelijk onderwijs voor controllers.

Wanneer: di 10-01-2017
Aanvang: 16:15
Waar: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Meer informatie

 • Oratie: dhr. prof.dr. E.P. Jansen
 • Titel: Balanceren tussen wetenschap en ambacht, een pleidooi voor pragmatisch management control onderzoek
 • Leeropdracht: Controlling
 • Faculteit: Economie en Bedrijfskunde
 • Aanmelden uiterlijk een week van te voren door de antwoordkaart terug te sturen of door opgave via het online aanmeldingsformulier
Laatst gewijzigd:17 januari 2017 12:04

Meer nieuws

 • 16 april 2018

  Dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA van EY nieuwe hoogleraar Accountancy

  Kamp-Roelands beschikt over de unieke combinatie van ervaring met grote (multinationale) ondernemingen, (inter)nationale standaardisering (verslaggeving en controle), academisch onderzoek en een groot netwerk in organisaties op het gebied van duurzame...

 • 12 april 2018

  Two new round tables at 41st International IAEE Energy conference

  The round tables during the 41st International IAEE Energy conference offer a unique opportunity for academics, policy makers, consultants and representatives from energy business to meet and discuss various relevant energy related topics. Lees meer...

 • 10 april 2018

  Campagne energieonderwijs van start: Choose wisely, follow energy

  Deze week lanceren Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de New Energy Coalition (NEC) een gezamenlijke wervingscampagne voor energiestudenten. De campagne wijst studenten op de al aanwezige studieroutes op het gebied van energie...