Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

Stagnerende wereldhandel deels veroorzaakt door afnemende fragmentatie productieketens

25 november 2016
Marcel Timmer

De globalisering is op haar retour, toont nieuw onderzoek van de RUG-economen Marcel Timmer, Bart Los, Gaaitzen de Vries en hun collega Robert Stehrer (The Vienna Institute for International Economic Studies). In een net gepubliceerde studie bieden zij inzicht in de oorzaken van de malaise in de wereldhandel. De onderzoekers concluderen dat er sinds 2011 een eind is gekomen aan de internationale fragmentatie van productieketens. Zij presenteerden hun resultaten onlangs aan het Internationaal Monetair Fonds.

Timmer, hoogleraar economische groei en ontwikkeling, ziet een fundamentele verandering in de relatie tussen handel en wereldwijde productieprocessen. Per dollar productie zijn er steeds minder importen nodig , legt hij uit in NRC Handelsblad. Het aandeel van het wereldwijde inkomen dat uit de import van goederen en diensten bestaat, daalt sinds 2011 licht, terwijl het voor de crisis zeer snel toenam.

China minder afhankelijk van import

Volgens de Groningse econoom staat een van de belangrijkste pijlers van globalisering onder druk: de zogeheten internationale fragmentatie van productieketens. Die fragmentatie, waarbij verschillende productiefasen in verschillende landen plaatsvinden, groeide in de jaren negentig en het eerste decennium van deze eeuw heel snel, maar sinds 2011 is er een eind gekomen aan die groei.

Dat wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door China, dat lange tijd fungeerde als de belangrijkste aanjager van de groei van de wereldhandel. De Chinese productie is minder afhankelijk geworden van import omdat men door technologische vooruitgang meer goederen zelf kan produceren. Ook worden de Chinezen rijker. Hun consumptie verschuift van goederen naar diensten, en die zijn minder handelsintensief.

Meer informatie

Video’s over het onderzoek van Marcel Timmer

Laatst gewijzigd:08 november 2017 14:25

Meer nieuws