Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

Peter Verhoef Academic Trustee van het Marketing Science Institute

Benoeming erkenning voor kwaliteit onderzoek en internationale zichtbaarheid vakgroep
01 juli 2016
Peter Verhoef

Peter Verhoef is benoemd tot Academic Trustee van het Marketing Science Institute (MSI) in Boston. MSI richt zich op het overbruggen van de kloof tussen wetenschappelijke marketingkennis en toepassing daarvan in het bedrijfsleven. Het prestigieuze instituut kiest academici met internationaal aanzien om zich te laten te adviseren over haar onderzoeksprioriteiten. De trustees vertegenwoordigen het MSI tevens richting de aangesloten bedrijven.

‘Het is een belangrijke positie bij een Amerikaans topinstituut. Deze benoeming is daarmee een vorm van erkenning voor mijn onderzoek en van het werk van onze vakgroep dat goed zichtbaar is in het internationale marketingveld’, reageert Verhoef, hoogleraar Marketing aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde. ‘Alleen zeer goed aangeschreven wetenschappers met oog voor relevant onderzoek worden benoemd tot trustee van het MSI. Vaak zijn dat academici van Amerikaanse top-20 business schools.’ Onder de academic trustees van MSI bevinden zich onder anderen wetenschappers van Harvard Business School, Duke University en de University of Pennsylvania.

Kennis overdragen

Het MSI vormt een platform tussen onderzoekers en marketingprofessionals van meer dan zeventig toonaangevende bedrijven. Het instituut organiseert onder meer seminars voor onderzoekers en afgevaardigden van bedrijven uit de Fortune 500. Daarnaast stimuleert en subsidieert het MSI marketingonderzoek dat relevant is voor het bedrijfsleven.

Verhoef: ‘De academic trustees hebben invloed op die onderzoeksprojecten. Tweemaal per jaar vindt er een bijeenkomst plaats met (voormalige) trustees, waarin zij samen nadenken en discussiëren over belangrijke onderzoekstrajecten. Dat biedt mij een goed zicht op nieuwe relevante thema’s, waarmee we vervolgens ons onderzoek in Groningen de komende jaren succesvol kunnen uitbouwen. En mogelijk biedt mijn betrokkenheid bij het MSI ook interessante relaties met bedrijven en toegang tot data. Als trustee krijg ik de mogelijkheid om in contact te komen met internationale partijen. Zo zal ik in september in Boston een workshop verzorgen over big data, gebaseerd op mijn meest recente boek.’

Zichtbaarheid

De benoeming van Verhoef draagt bij aan de zichtbaarheid van de vakgroep Marketing en van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde als geheel. ‘Dat is bijvoorbeeld belangrijk voor visitaties’, zegt Verhoef. ‘Verder kan deze functie op wat langere termijn leiden tot meer onderzoek rond relevante thema’s of bij FEB-betrokkenheid bij nieuwe initiatieven zoals het redigeren van een speciale wetenschappelijke uitgave betaald door MSI. Daarmee wordt de zichtbaarheid van FEB binnen de marketingwetenschap verder vergroot.’

Meer informatie

Laatst gewijzigd:06 juli 2016 12:20

Meer nieuws