Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

NWO-subsidie voor onderzoek naar financiële geletterdheid bevolking Curaçao

21 december 2016
Rob Alessie
Rob Alessie

Een kwart van de gezinnen op Curaçao heeft een inkomen onder de armoedegrens, schat het CBS. Armoede treft in het bijzonder gepensioneerden, werklozen, alleenstaande moeders en laagopgeleiden. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat juist deze huishoudens verkeerde financiële keuzes maken, bijvoorbeeld door leningen aan te gaan tegen hoge rentes of door zich financieel niet voor te bereiden op pensionering. Dat is problematisch nu AOW-uitkeringen en sociale verzekeringen minder genereus worden en de overheid in toenemende mate vertrouwt op individuele verantwoordelijkheid.

Prof.dr. Rob Alessie, hoogleraar Micro-econometrie aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, gaat onderzoek doen naar de financiële geletterdheid van de bevolking van Curaçao en naar de financiële keuzes die gezinnen maken. Het project ‘Improvement of the health - and financial literacy of the population of Curaçao’, dat hij indiende met onder meer Curaçao Biomedical and Health Research Institute en het Survey Research CentERdata, ontving daarvoor onlangs bijna 600.000 euro subsidie van NWO.

Financiële planning

‘Dit project is gericht op het vergroten van de individuele mogelijkheden van de Curaçaose bevolking om goede beslissingen te nemen over gezondheid en financiën’, zegt Alessie. ‘Via interactie tussen bevolking en experts worden interventiestrategieën ontwikkeld om kennis over gezondheidsaspecten en financiële planning beter te kunnen toepassen in de persoonlijke situatie. Het Groningse deel focust vooral op financiële geletterdheid en het ontwikkelen van beleid om verstandige financiële keuzes te stimuleren.’ Het gehonoreerde onderzoek is één van de negen grote onderzoeksprojecten die minister Jet Bussemaker aankondigde tijdens haar recente werkbezoek aan Curaçao.

Meer informatie

Contact: Rob Alessie

Laatst gewijzigd:06 januari 2017 13:29
printView this page in: English

Meer nieuws