Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

Heerlen krijgt meest van rijksoverheid, Bloemendaal het minst

Via 74 rijksuitkeringen gaat €33,5 miljard naar gemeenten
09 november 2016
Rijksuitkeringen aan gemeenten 2016

Heerlen ontvangt per inwoner €3.499 aan rijksuitkeringen. Dat is ruim 77 procent boven het landelijke gemiddelde van €1.974. Bloemendaal, Midden-Delfland en Blaricum ontvangen minder dan €1.000 per inwoner. Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Onderzoek naar de Economie van Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.

Heerlen krijgt veel geld van het Rijk wegens de zwakke sociale structuur en de centrumfunctie. De stad wordt voor die hogere kosten gecompenseerd. Ook zijn de huizen in Heerlen weinig waard, zodat de onroerendezaakbelasting minder opbrengt. Ook dat levert meer rijksgeld op.

Regionale verschillen

Vooral grote gemeenten en gemeenten in Noordoost-Groningen, Noord-Friesland en Zuid-Limburg krijgen veel geld van het Rijk (zie kaart op www.coelo.nl). Van gemeenten als Bloemendaal, Midden-Delfland en Blaricum verwacht het Rijk dat zij weinig kosten hoeven te maken en dat zij zelf meer geld kunnen binnenhalen via de lokale belasting.

Tientallen uitkeringen

Gemiddeld dekken gemeenten maar 9 procent van hun uitgaven uit lokale belastingen. Het Rijk is de belangrijkste financier. Gemeenten ontvangen dit jaar €33,5 miljard van het Rijk via 74 verschillende uitkeringen. Zes miljard euro komt binnen via specifieke uitkeringen (geoormerkt) en 28 miljard via het gemeentefonds (vrij besteedbaar). De algemene uitkering is met €15,5 miljard de grootste gemeentefondsuitkering. Daarnaast worden via dat fonds 46 decentralisatie-uitkeringen verstrekt (€1 miljard), 5 integratie-uitkeringen (€11 miljard) en 5 overige uitkeringen (€0,1 miljard).

Specifieke overeenkomsten met één gemeente

Uniek is dat er dit jaar maar liefst 18 uitkeringen zijn met slechts één gemeente als begunstigde. Dat waren er vorig jaar 11 en in 2013 nog maar 4. Rijksuitkeringen zijn steeds vaker deals met één specifieke gemeente. Slechts 7 van de 74 uitkeringen worden over alle 390 gemeenten verdeeld.

Meer informatie

Contact:Maarten Allers of Klaas Kwakkel

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 15:31

Meer nieuws