Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

Jan Riezebos professor in Educational Innovation

27 september 2016
Jan Riezebos
Jan Riezebos

Dr. Jan Riezebos is benoemd op de nieuwe leerstoel Educational Innovation bij FEB. Binnen de faculteit droeg hij bij aan onderwijsontwikkeling, onder meer als voorzitter van de commissie docentprofessionalisering en als lid van het projectteam internationale accreditaties. Hij blijft wetenschappelijk directeur van de FEB Careers Company voor twee dagen in de week.

Wat de leerstoel zo interessant maakt vertelt dr. Jan Riezebos graag. “Het is een interessant en ook merkwaardig feit dat wij als faculteit – en dit geldt waarschijnlijk voor de gehele universitaire wereld – onze kennis aan de maatschappij aanbieden met als doel die maatschappij ten goede te beïnvloeden. En dat wij daarbij tegelijkertijd vergeten om diezelfde wetenschappelijke kennis toe te passen ten bate van de verbetering van de kwaliteit van ons eigen onderwijs. Dus dat is wat we nu willen gaan doen. Wat we zullen doen.”

Er wordt al wel actief onderzoek gedaan door Riezebos en zijn faculteitscollega’s – die bekend staan om hun kennis van organisaties en van procesverbetering. Zij hebben bijvoorbeeld onderzocht hoe studenten scoorden op onderdelen van een managementgame. Vervolgens hebben ze het onderwijs in de cursus ieder jaar aangepast op basis van de onderzoeksuitkomsten. Zo werden studenten steeds beter getraind op alle onderdelen. “Met deze aanpak gebruik je dus onderzoekskennis direct voor het verbeteren van een onderwijsproces. Dit is dan nog maar een eenvoudig voorbeeld van vele voorbeelden die zullen volgen.”

De aanpak is helder wat Riezebos betreft. “Mijn eigen faculteit is een perfecte startplek, met al onze internationale collega’s die zeer deskundig zijn en gemotiveerd voor de kwaliteit van onderwijs en al onze studenten die ook grote interesse hebben in het verbeteren van onderwijs. Ik bouw graag een platform met meerdere breed samengestelde groepen, waarin studenten en docenten vanuit zeer verschillende achtergronden hun kennis delen en samen onderzoeks- en verbeterprojecten uitvoeren.

Thema’s die aandacht krijgen bij Educational Innovation zijn bijvoorbeeld active learning, formatieve toetsing en flipped classrooms. “We maken ons niet zozeer druk over het ‘hypen’ van bepaalde vernieuwende lesvormen en educatietechnieken per se. We richten ons op de wetenschappelijke analyse van deze experimentele onderwijsvernieuwingen en het effect van de toepassing daarvan in vakken en extra-curriculaire modules. De belangrijkste vraag is niet: is dit nieuw? De belangrijkste vraag is: werkt het? En kunnen we het resultaat herhalen en verbeteren op een logische manier?”

Essentieel in de aanpak van Riezebos is zijn onvoorwaardelijke keuze voor het investeren in teamwerk. “Sommige mensen zullen mij creatief noemen, of een organisator. Maar zelf denk ik dat ik nog het meest een teamplayer ben. Wat ik wil is vernieuwingen analyseren en realiseren door samen te werken met andere mensen.”

Een noviteit is het wel. De leerstoel Educational Innovation zoals die nu wordt ingevuld, is nieuw voor de Nederlandse universitaire wereld, aldus Riezebos. “De beste voorbeelden van het ideaal dat wij nu nastreven, vind je in onderzoeksgerichte Business Schools in Kopenhagen, Edinburgh, Leeds en Cardiff. De Universiteit van Groningen gaat hiermee landelijk voorop lopen.”


CV
Als student raakte Jan Riezebos geïnspireerd door het enorme enthousiasme van zijn destijds ook nog zeer jonge docenten en onderzoekers die verbonden waren aan de studie econometrie in Groningen. Jan werd docent bij Technische Bedrijfswetenschappen en hij hield en houdt nog steeds veel van onderwijs. “Onderwijs verzorgen is leuk en uitdagend. Het vergt veel creativiteit.” Als onderzoeker specialiseerde hij zich in productieplanning in teams en hij promoveerde op dit onderwerp in 2001.

Dr. Jan Riezebos (50). Echtgenoot en vader van twee volwassen zonen. In zijn vrije tijd houdt hij van lezen en computeren. Jan doet ook vrijwilligerswerk in de vorm van pastorale bezoeken aan oudere, zieke of soms enigszins eenzame mensen in het dorp waar hij woont. Dit werk geeft hem veel voldoening. En hij houdt ganzen. “Ganzen verdedigen hun eieren best fanatiek. Vooral de mannetjes!” legt hij uit, met een lach. “Gelukkig ben ik sterker!”

Laatst gewijzigd:04 oktober 2016 15:33

Meer nieuws

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...