Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

Roelof Salomons hoogleraar Beleggingstheorie en Vermogensbeheer

07 januari 2015
Salomons
Salomons

Dr R.M. (Roelof) Salomons, Chief Strategist bij Kempen Capital Management, is per 1 januari 2015 benoemd tot deeltijdhoogleraar Beleggingstheorie en Vermogensbeheer aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Professor Harry Garretsen, decaan van de faculteit over de leerstoel: ‘De 21e eeuw bracht veel uitdagingen en het institutionele vermogensbeheer moest ingrijpende wijzigingen ondergaan. Gegeven het verscherpte toezicht, de lagere verwachte rendementen en het toegenomen kostenbewustzijn kunnen we nog meer veranderingen verwachten. Deze leerstoel bouwt op die ontwikkelingen voort.’

Salomons: academicus en belegger

Salomons verheugt zich op zijn nieuwe aanstelling en het is zijn ambitie om de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen: ‘Ik ben ervan overtuigd dat daartussen synergieën te behalen zijn. De academische wereld verschaft de theoretische basis, dwingt ons om zaken op de lange termijn te bezien en leert ons om de dagelijkse hectiek te ontwijken. Als belegger leer je uit de ivoren toren te klimmen en te kijken hoe de theorie in de praktijk werkt.’

Salomons hoopt in zijn colleges niet alleen zijn passie voor beleggen over te brengen, maar ook duidelijk te maken hoe belangrijk het is om nieuwsgierig te blijven. ‘Een financieel econoom kan nooit nieuwsgierig genoeg zijn.’

“Zijn rendementen voorspelbaar en wat betekent dat?”

Salomons zal zich in zijn onderzoek vooral richten op empirisch financieel onderzoek en op de relatie met instellingen (banken, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en vermogensbeheerders). ‘De beste manier om erachter te komen of je analyse correct is, is om te kijken of de markten je gelijk geven.’ Zijn onderzoek zal zich in het bijzonder richten op de voorspelbaarheid van rendementen en de implicaties daarvan voor de asset allocatie. Voorts vormt een optimale matching van activa en verplichtingen zijn aandachtsgebied.

Leerstoel: betrokkenheid van promotores Van der Meer en Sterken

Binnen de faculteit kent de vakgroep Finance een lange onderzoeks- en onderwijstraditie op het gebied van beleggingstheorie en vermogensbeheer. Deze leerstoel zal zich met vermogensbeheer in het algemeen bezighouden en zich met name richten op instellingen . Als zodanig kan deze leerstoel als voortzetting van het werk van de onlangs gepensioneerde professor Robert van der Meer worden gezien.

Salomons schreef zijn proefschrift onder begeleiding van Van der Meer en heeft sinds 2006 samen met hem gedoceerd. ‘Alhoewel dit feitelijk een nieuwe leerstoel is, voel ik mij vereerd dat de leerstoel dezelfde naam, hetzelfde aandachtsgebied en dezelfde verantwoordelijkheden kent als in voorgaande decennia het geval was. De symbolische metafoor van het doorgeven van de fakkel der wetenschap betekent veel voor mij. Wat deze benoeming in dat verband extra bijzonder maakt, is dat die ondertekend is door Professor Elmer Sterken, de Rector Magnificus, die destijds mijn andere proefschriftbegeleider was,’ aldus Salomons.

“Thuiskomst in Groningen”

Salomons studeerde en promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn besluit om terug te keren naar de academische wereld en naar Groningen in het bijzonder voelt volslagen logisch: ‘Ik heb mij altijd met deze universiteit en deze stad verbonden gevoeld. Na het afronden van mijn proefschrift bleef ik betrokken bij het Master in Finance programma . Ik heb scripties begeleid en ik (co-)doceerde aan studenten die de specialisatie Institutioneel Vermogensbeheer volgden. Bovendien wonen mijn ouders nog steeds in Groningen. Ik ben er geboren en getogen. Dus ook in persoonlijk opzicht voelt deze stap in zekere zin als een thuiskomst.’

Carrière: universiteit en bedrijfsleven

Roelof Salomons (Aduard, 1972) behaalde in 1997 zijn doctoraal econometrie aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde daar in 2005 in de economie. Zijn proefschrift over de risicopremie op aandelen en de voorspelbaarheid van rendementen heeft tot verscheidene publicaties in academische tijdschriften geleid. Sinds 2006 (co-)doceert hij Institutioneel Vermogensbeheer aan zijn alma mater. Van 2012 - 2014 doceerde hij daarnaast Fundamentele Analyse en Waardering aan de Vrije Universiteit Amsterdam in het kader van de postdoctorale VU-VBA Opleiding.

Salomons begon zijn zakelijke loopbaan in 1997 als portefeuillebeheerder bij het Philips Pensioenfonds. In 1999 kwam hij bij Aegon in dienst, waar hij aanvankelijk soortgelijke verantwoordelijkheden bekleedde. In 2003 kreeg hij de afdeling beleggingsstrategie onder zijn hoede. In 2007 keerde hij terug naar de aandelenteams en leidde hij de lancering van Pelargos Capital. Deze beleggingsboetiek managede hij van 2008 tot medio 2012. Sinds 2013 is hij hoofdstrateeg en hoofd van het allocatieteam bij Kempen Capital Management. Salomons bekleedt voorts diverse adviesfuncties en is CFA charterholder.

Noot voor de pers

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

E: r.m.salomons@rug.nl                                            
T: +31 50 363 36 85 (secretariaat)

Laatst gewijzigd:08 december 2015 15:08

Meer nieuws