Skip to ContentSkip to Navigation
About usFEBNews / FEB

Master Supply Chain Management is ‘topopleiding’: koppeling theoretische kennis en bedrijfspraktijk

08 april 2015

Volgens de keuzegids 2015 is de master Supply Chain Management van de Rijksuniversiteit Groningen de beste masteropleiding in Nederland op het gebied van supply chain management (SCM) en verdient de opleiding het predicaat ‘topopleiding’. De programmadirectie is trots op dit resultaat en schrijft het positieve oordeel onder andere toe aan de duidelijke koppeling met de huidige ontwikkelingen in de beroepspraktijk.

Oordeel Keuzegids

De Groningse master SCM is met het predicaat topopleiding de enige master SCM in Nederland met dit label. De keuzegids beoordeelt jaarlijks de masteropleidingen in Nederland. Dit jaar zijn 750 masteropleidingen beoordeeld waarvan er 82 een eindoordeel van “++”of “+++” hebben gekregen. Deze opleidingen krijgen de titel topleiding. 70% van de score wordt bepaald door de mening van studenten. De masteropleiding SCM scoorde 76 (van 100) punten.

“Link tussen theorie en uitdagingen bedrijfspraktijk”

Uit de analyses blijkt dat de studenten hun waardering uitspreken over de academische vorming en de inhoud van het programma van de Groningse Master. Hoogleraar Iris Vis, programmadirecteur van de master SCM, geeft aan “dat in de opleiding veel aandacht wordt besteed aan de huidige ontwikkelingen in supply chain management in zowel productie, distributie als dienstverlenende sectoren als aan de sector logistiek, en zowel in Nederland als op een globaal niveau. Aan de hand van gastcolleges en congressen, games, opdrachten bij bedrijven en via andere activiteiten leggen we de link tussen theoretische kennis en de uitdagingen en vragen die leven in de bedrijfspraktijk”.

Ontwikkelde kennis krijgt direct aandacht

Universitair hoofddocent en programma-coördinator Manda Broekhuis geeft aan dat “ook in het afstudeertraject naar deze koppeling wordt gezocht door studenten aan begeleiders en bedrijven te koppelen om aan academische onderzoeksvragen te werken waarbij ook de mogelijke valorisatie van de ontwikkelde kennis direct aandacht krijgt”. Zo werken studenten aan projecten als onderdeel van de in Groningen lopende Dinalog en NWO R&D projecten op de gebieden van bijvoorbeeld logistiek rondom internetverkopen, ontwerp van distributienetwerken voor LNG, en het managen van verstoringen in supply chains. Maar er zijn ook tal van andere samenwerkingsverbanden met onder meer zorginstellingen en bedrijven in de procesindustrie en transportsector.

Continue verbetering: input studenten, docenten en bedrijven

“Wij zijn bijzonder trots op dit resultaat dat we met elkaar hebben bereikt voor een opleiding die in september 2012 voor het eerst is gestart en volledig nieuw is ontwikkeld”, geeft Iris Vis aan. “In de ontwikkeling maar ook in een continu proces van verbetering op vak- en programmaniveau, overleggen wij veelvuldig met studenten, docenten en de leden van onze Raad van Advies over inhoud, maar ook over zaken als training van vaardigheden van studenten in de overgang van de universiteit naar de beroepspraktijk”. De leden van de Raad van Advies zijn Andries van Daalen (programma directeur RFS Holland Holding BV), Rene Heller (partner AT Kearney, en hoofd Benelux Energy and Process Industries Practice), Jan Egbertsen (manager business development Havenbedrijf Amsterdam) en Kees-Jan van Wees (BG Directeur Logistiek, Friesland Campina Consumer Products Asia).


Voor meer informatie

Laatst gewijzigd:01 februari 2018 10:39

Meer nieuws