Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB News / FEB

German Day op 22 mei brengt Nederlands-Duitse business professionals samen | uitnodiging

15 mei 2015
German Day
Poster German Day

Genodigden: pers, bedrijven, RUG-studenten en -medewerkers (voertaal Engels)

Op vrijdag 22 mei 2015 organiseert de Rijksuniversiteit Groningen een Nederlands-Duitse conferentie. De conferentie brengt key leaders, bedrijven, experts en jonge talenten samen met het doel bestaande samenwerkingen te bespreken en nieuwe mogelijkheden te verkennen. Het event sluit aan op de koers van de Groningse universiteit om meer samen te werken met organisaties, zowel op internationaal als op regionaal niveau.

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde onderhoudt al langer sterke banden met Duitsland. Door de vele Duitse studenten en academici en door links met het Duitse bedrijfsleven.

We vergeten kansrijk Duitsland

Duitsland wordt vaak ‘vergeten’ als arbeidsmarkt en als interessant en kansrijk gebied om zaken mee te doen. Nederland, en met name de noordelijke regio, kent een relatief hoge werkloosheid. Studenten trekken al jaren in groten getale naar de Randstad omdat daar meer banen zijn. Bedrijven richten hun pijlen ook veelal op andere regio’s en landen. De vraag is: waarom kijken we niet naar Duitsland?

Duitse economie groeit harder

Onze Oosterburen blijken een veelbelovende markt te hebben gecreëerd. Ze doen het economisch beter dan wij. Aline Schuiling, econoom bij ABN Amro, beaamt dit: "De Duitse economie is belangrijk voor ons, en blijft dat. De vooruitzichten zijn dat ook dit jaar en volgend jaar de Duitse economie een stuk harder zal groeien dan het gemiddelde in de eurozone.”

“Lager loonpeil, focus op maakindustrie en duurzaamheid”

Karel Groen, directeur Eems Dollard Regio en spreker op de conferentie, schrijft dit toe aan dit aan een aantal succesfactoren: “Om te beginnen hanteren de Duitsers een lager loonpeil, wat resulteert in goedkopere producten en uiteindelijk relatief meer koopkracht. Daarnaast geldt dat Duitsland een maakindustrie kent: ze houden productie in eigen hand en wijken niet uit naar bijvoorbeeld China. Kortom: meer banen. Tot slot kenmerkt Duitsland zich door een hang naar duurzame binding. Bedrijven hebben een lange-termijn visie en hebben trouw, trots en traditie hoog in het vaandel staan. Ze zijn ook vaak sterk regionaal georiënteerd: men heeft gevoel bij een bedrijf en de regio.”

Interessant voor studenten en bedrijven

De Faculteit wil de kansen die Duitsland biedt benutten: voor studenten is het een sterke potentiele arbeidsmarkt en door samen te werken met bedrijven kunnen nieuwe initiatieven worden ontwikkeld.

De Nederlands-Duitse conferentie op 22 mei is een eerste initiatief in die richting. Key issues die deze dag centraal staan, zijn: Hoe kunnen Duitse en Nederlandse bedrijven en universiteiten succesvol samenwerken? Hoe kunnen bedrijven gebruik maken van de internationale ‘talent pool’? En hoe kunnen we optimaal samenwerken over cultuur- en taalgrenzen heen?

Informatie en aanmelding

Datum: vrijdag 22 mei 2015, 09.00-17.30 uur
Locatie: Duisenberg Pavillion Building, Zernike Campus Groningen
Programma:
www.rug.nl/germanday
RSVP (gratis): careerscompany.feb@rug.nl
Vragen: Marjolijn Onrust

URL FEB
AACSB EQUIS logos
Laatst gewijzigd:19 maart 2020 14:37

Meer nieuws