Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

Horen van roddels over anderen stimuleert zelfreflectie en groei

27 oktober 2014
Elena Martinescu
Elena Martinescu

Waarom zijn we zo geïnteresseerd in het horen van roddels over de successen en mislukkingen van anderen? Volgens onderzoekers Elena Martinescu, Onne Janssen en Bernard Nijstad van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen leveren roddels waardevolle indirecte sociale vergelijkingsinformatie op. De ontvanger gebruikt die as een essentiële bron voor zelf-evaluatie. ‘We zouden roddels moeten accepteren als een normaal aspect van het leven ’, aldus de onderzoekers.

Martinescu, Janssen en Nijstad bestudeerden het effect van positieve en negatieve roddels op het oordeel van de ontvanger over zichzelf. De resultaten zijn vrijdag gepubliceerd in Personality and Social Psychology Bulletin . Het blijkt dat positieve roddels zorgen voor meer waardering voor zelfverbetering, terwijl negatieve roddels de waardering voor zelfpromotie vergroten. Negatieve roddels stimuleren bovendien het hebben van zorgen over zelfbescherming. Er is een verschil tussen de impact van de gevonden effecten op mannen en vrouwen.

Vleiend

“Het horen van positieve verhalen over anderen kan nuttig zijn, omdat dit iemand stimuleert zichzelf te verbeteren,” legt hoofdonderzoeker Elena Martinescu uit. “Het horen van negatieve roddels kan vleiend zijn, omdat dit suggereert dan anderen misschien minder goed functioneren dan wijzelf. Echter, negatieve roddels kunnen ook bedreigend zijn, omdat deze kunnen wijzen op een moeilijke sociale omgeving waarin men gemakkelijk het slachtoffer kan worden van negatieve bejegening.”

Hoge alertheid

De onderzoekers hadden verwacht dat individuen meer alert zouden zijn na het ontvangen van positieve dan van negatieve roddels. Positieve roddels kunnen immers een leerzame informatiebron zijn. Verrassend genoeg was de alertheid hoog voor zowel positieve als negatieve roddels, waarschijnlijk omdat beide typen roddel zeer relevante informatie bevatten voor de ontvanger.

Sekse


Er blijken duidelijke verschillen in effecten op mannen en vrouwen. “Vrouwen die negatieve roddel ontvangen, zijn bezorgder over zelfbescherming. Mogelijk omdat zij geloven dat ze eenzelfde lot zullen ondergaan als de persoon over wie de roddel gaat. Mannen die positieve roddel ontvangen, ervaren meer angst. Wellicht omdat de opwaartse sociale vergelijking met concurrenten een bedreiging vormt”, legt
Martinescu uit.

“Accepteer roddels”


Aangezien roddels een essentiële bron voor zelf-evaluatie zijn, pleiten Martinescu en haar collega’s ervoor dat we roddel “accepteren als een natuurlijk deel van het leven, in plaats van het te bestrijden. We moeten bij het ontvangen van roddel een kritische houding aannemen en ons bewust zijn van de gevolgen die het kan hebben voor onszelf en anderen.”
Het ontvangen van roddel over andere mensen is een waardevolle bron van kennis over onszelf, omdat we onszelf impliciet vergelijken met de mensen over wie geroddeld wordt.

Martinescu, E., Janssen, O., Nijstad, B.A. (2014). Tell Me the Gossip: The Self-Evaluative Function of Receiving Gossip About Others. Personality and Social Psychology Bulletin, 40(12).

Noot voor de pers:

Voor meer informatie: Elena Martinescu , Onne Janssen of Bernard Nijstad

Laatst gewijzigd:22 augustus 2016 13:51
printView this page in: English

Meer nieuws