Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

Twee bachelors, vier masters van FEB beste studies volgens studenten | Elsevieronderzoek

30 september 2014
Elsevier

Twee bacheloropleidingen en vier masteropleidingen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde zijn door studenten beoordeeld als de beste in het land. Het gaat om de bachelors Bedrijfskunde en International Business en de masters HRM, Marketing, Finance en Econometrics, Operations Research and Actuarial Studies. Bovendien staan alle vier de Bachelors van FEB in de top 3.
Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van tijdschrift Elsevier naar ‘De Beste Studies’.

De RUG als geheel wordt door Nederlandse hoogleraren en universitair hoofddocenten beoordeeld als een na beste brede universiteit van Nederland. De universiteit is daarmee twee plaatsen gestegen in vergelijking met vorig jaar. Studenten plaatsen de RUG op de derde plaats onder de brede universiteiten. Elsevier beoordeelt vooral de kwaliteit van het onderwijs.

Oordeel opleidingen

Studenten beoordeelden in de Elsevier-enquête hun opleiding en universiteit op aanwezige faciliteiten, de inrichting van de opleiding, de kwaliteit van onderwijs en docenten, de toetsing en de interne organisatie en communicatie. Hoogleraren van andere universiteiten beoordelen in zijn algemeenheid dat de gemiddelde kwaliteit van de bachelorprogramma's van de RUG de hoogste is van de brede universiteiten.

De bachelors Bedrijfskunde en International Business staan op de eerste plaats van 5 vergelijkbare opleidingen in Nederland. Voor de masters is een minder volledig beeld te geven. Veel masters zijn uniek, andere zijn niet beoordeeld. Van de gerangschikte masters behaalt de FEB vier keer een eerste plek. Econometrics, Operations Research and Actuarial studies behaalde een tevredenheidsscore van 67, Finance 75, HRM 68 en Marketing 69. Over masteropleidingen gaven de hoogleraren geen oordeel.

Een uitgebreide vergelijking van alle opleidingen is te vinden op de website van Elsevier.

Laatst gewijzigd:15 oktober 2014 14:21
printView this page in: English

Meer nieuws