Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBOnderwijs / FEBStudieadviseursStudieloopbaanbegeleiding

Keuzemomenten binnen de studie

Heb je eenmaal gekozen voor een opleiding, dan ligt daarmee nog lang niet alles vast. Welke opleiding je ook doet, er zijn vrijwel altijd momenten waarop je nadere keuzes moet maken. Het aantal en de aard van de keuzemogelijkheden verschilt per opleiding. Het is van groot belang je bewust te zijn van de keuze­mogelijkheden en keuzemomenten binnen jouw studie.

Voor elke opleiding is aan het einde van de programmabeschrijving in de Studiegids een schema opgenomen met o.a. de belangrijkste keuzemomenten binnen die opleiding. Neem deze goed door, dat kan je onnodige studievertraging besparen.

Wat je ook wilt gaan doen, altijd geldt: oriënteer en plan tijdig! Vaak moet je bijvoorbeeld voldoen aan bepaalde toelatingseisen en voor je het weet zijn deadlines voor aanmelding voor cursussen, studie-uitwisseling e.d. verstreken.

Zie je door de bomen het bos niet meer? Kom je er alleen niet uit? Een gesprekspartner als de studieadviseur kan helpen jouw wensen, voorkeuren en keuzes helder te krijgen…

Belangrijke keuzethema’s en mogelijkheden binnen je studie:
 • Definitieve keuze opleiding / overstappen naar een andere opleiding? Het eerste jaar van je opleiding c.q. de propedeuse is o.a. bedoeld als oriëntatiefase. Aan het eind van het eerste jaar zou duidelijk moeten zijn of de opleiding wat voor je is en of je ermee wilt doorgaan. Als je twijfels hebt over je studiekeuze, bespreek deze dan met mensen in je omgeving. Dit kan helpen duidelijk te krijgen waar de schoen precies wringt. Uiteraard kun je hiervoor ook de studieadviseurs en studentendecanen raadplegen. Zij kunnen je helpen met vragen als: Moet ik wel doorgaan met deze opleiding? Wat is voor mij een beter alternatief?
  * Zie verder Twijfel over je studie.
 • Meer uitdaging? Studenten die meer uitdaging zoeken in de opleiding kunnen extra vakken volgen binnen FEB of bij een andere faculteit. Hier zijn mogelijk bepaalde voorwaarden aan verbonden. Kijk altijd in Ocasys indien je wilt weten of je een bepaald vak mag volgen. Kom je er daar niet uit, dan kun je ook contact opnemen met de docent van het vak of als je vraag breder is, bijvoorbeeld: ik wil wel extra vakken volgen, maar ik weet niet hoe ik dit kan inpassen in mijn planning, dan kun je je vragen ook aan de studieadviseurs voorleggen. Denk ook eens aan meer uitdaging via het Bachelor Honours College of via het Master Honours programma
 • Invulling keuzevakken en minoren. Het is verstandig je keuzepakket zo samen te stellen dat het een oriëntatie t.b.v. de masterkeuze mogelijk maakt. Als je al precies weet welke master je wilt gaan doen dan kan het interessant zijn je keuzeruimte in te vullen met vakken van een ander vak- / functiegebied. Kortom, denk goed na over het doel dat het keuzepakket voor jou moet dienen: een nadere oriëntatie op vakgebieden c.q. masters? Een basis voor de master die je wilt gaan doen? Een aanvulling op een ander vakgebied dan de master die je wilt gaan doen?
  * Zie ook de informatie in de programmabeschrijving van jouw opleiding (zie de studiegids).
  * Op de Minorensite van de RUG vind je informatie over het major-minorsysteem van de RUG.
  * Kiesopmaat geeft een overzicht van keuzevakken en minors bij andere universiteiten en hogescholen. Let op: doorgaans is het volgen van een dergelijk pakket niet mogelijk ter vervanging van het minorenaanbod van de RUG. Het zou puur als extra zijn.
 • Buitenlandervaring / Internationale oriëntatie.
  - Studeren in het buitenland
  - International Business Research (EBF)
  - Stage in het buitenland: Studenten(belangen)organisaties als Integrand en AIESEC kunnen bemiddelen bij het vinden van een stage. Informeer ook bij de FEB Careers Company van onze faculteit en bij de afstudeercoördinator van je opleiding.
  - Mastersportal.eu en theofficialmasterguide.nl geven een overzicht van mastersopleidingen in Europa
 • Keuze masteropleiding en Specialization Course.
  - Ter oriëntatie: 'lees je in' via brochures, studiegidsen en websites en bezoek de verschillende mastervoorlichtingen!
  - Mastersportal.eu en theofficialmasterguide.nl geven een overzicht van mastersopleidingen in Europa
 • Oriëntatie op onderwerpen en opzet afstudeeropdracht?
  Kijk o.a. eens op site met scripties Economie en Bedrijfskunde

Wil je meer informatie over datum, plaats en tijdstip van voorlichtingen?
Let op aankondigingen in de UK en op posters in het Duisenberg Gebouw, en kijk op de 'Studiekiezerssite' van onze faculteit. Op de RUG-website met voorlichtingsevenementen vind je een overzicht van alle RUG-brede voorlichtingen.

Laatst gewijzigd:25 januari 2018 13:06
printView this page in: English