Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBOnderwijs / FEBStudieadviseursBijzondere omstandigheden

Topsport en studie

Algemeen

“Ik ben student aan de RUG en sport op hoog niveau. Kom ik in aanmerking voor de topsportstatus en de daaraan verbonden Topsportbeurs?”

Antwoord op deze vragen vind je op de RUG-pagina over de Studenten Topsport Regeling (STOR). Daar vindt je o.a. de contactgegevens van de ‘topsportcoördinator’ van de RUG (de persoon die bepaalt of je de topsportstatus krijgt of niet).

Aanpassingen onderwijs en/of tentamens

Vanzelfsprekend moeten topsportende studenten hetzelfde studieprogramma afronden als andere studenten van hun opleiding. Activiteiten en verplichtingen in het kader van studie en sport kunnen echter conflicteren. Als het gaat om knelpunten waar de student zelf weinig aan kan doen, is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk topsportende studenten tegemoet te komen. Het gaat daarbij meestal om het toestaan van afwijkingen van het Onderwijs- en Examenreglement: buitenreguliere individuele tentaminering, afwijkende tentamentijd of -plaats, versoepeling van studievoortgangregels, vervangende opdracht voor verplichte colleges of practicumonderdelen e.d.

Studenten komen alleen in aanmerking voor aanpassingen bij gebleken inzet voor de studie. De specifieke invulling van de aanpassingen wordt per individu besproken met de studieadviseur.

Procedure binnen de faculteit
  • Nadat je door de universitaire topsportcoördinator erkend bent als topsporter, kun je een afspraak maken met de studieadviseur van je opleiding om wensen en mogelijkheden te bespreken (vooruitblik mogelijke knelpunten en aanpassingen).
  • Je bekijkt zelf per semester of er knelpunten te verwachten zijn en hoe deze, in eerste instantie zonder individuele aanpassingen, op te lossen zijn.
  • Indien er voor een bepaald semester aanpassingen nodig zijn, maak je tenminste 2 weken voor de start van het semester een afspraak met de studieadviseur.
  • Lever studieplanning, wedstrijd-/trainingsschema en een overzicht van te verwachten knelpunten in bij de studieadviseur (bij voorkeur een paar dagen vóór het gesprek).
  • In overleg met de studieadviseur (en indien nodig de docent) wordt in eerste instantie gekeken of de knelpunten zijn op te lossen met kleine aanpassingen in het onderwijs (versoepeling aanwezigheidsverplichting; individuele opdracht; …) of door de studieplanning bij te stellen (uitstel deelname vak; benutten van herkansingsmogelijkheden; …) o.i.d.
  • Pas in laatste instantie is een individuele afwijking van het OER aan de orde (buitenregulier tentamen; versoepeling voortgangseisen; …). Indien dit de enige oplossing is, zal een verzoek hiertoe door de studieadviseur bij de Examencommissie worden ingediend.
Laatst gewijzigd:25 januari 2018 13:32
printView this page in: English