Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBOnderwijs / FEB

Errata studiegids 2008-2009

Studiegids FEB, wijziging(en) betreffen:
-Artikel A2.9


-------------

Studiegids A2.9 (Het eerste jaar)

A2.9 moet luiden:

Om het onderwijs voor studenten te optimaliseren en aantrekkelijker te maken, is van elke Bachelor-opleiding het eerste jaar geïntensiveerd. Zo wordt ook de overgang van het VWO/HBO naar de Universiteit verkleind. Deze intensivering houdt in dat dit jaar gewerkt wordt met onderwijs in kleine groepjes van maximaal 16 studenten per groep. Bovendien zal veel frequenter worden getoetst. Zo zul je in het eerste semester in principe wekelijks een toets maken.

Laatst gewijzigd:27 oktober 2015 08:45