Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBOnderwijs / FEBPre-Master programmes

Pre-Master programma / FEB (toelating alleen in september)

Doorstuderen na je bachelor of master? Dat kan! Lees hier meer over jouw mogelijkheden.
Duisenberg Building

Studenten die nog niet rechtstreeks toelaatbaar zijn tot onze Masteropleidingen, kunnen vaak wel instromen in het pre-Masterprogramma. Dit programma duurt een jaar, is 60 EC en bereidt jou voor op de masteropleiding. Bij zo'n pre-Masterjaar moet je enerzijds vooral denken aan wiskundige en methodologische vakken, anderzijds volg je voorbereidende vakken voor je master. De programma's bevatten geen keuzeruimte.

Nadat je een pre-MSc programma met goed gevolg hebt afgesloten - je hebt het voorgeschreven aantal EC credits aan studiepunten behaald - wordt een "verklaring van toelating" tot de beoogde masteropleiding gemaakt en kan de student de bijbehorende master volgen.

Verschil tussen HBO en Universiteit? Lees er meer over.

Goed om vooraf te weten!

De toelatingseisen voor de meeste pre-Masterprogramma's zijn de afgelopen jaren versoepeld. Alle studenten met een afgeronde NVAO geaccrediteerde HBO-opleiding van 240 EC kunnen instromen in een groot deel van onze pre-Master programma's. Daarentegen zijn de eisen die we stellen tijdens je pre-Masterjaar strenger geworden.

Veel zal dus afhangen van je eigen inzet. Je hebt immers zelf de meeste invloed op je studiesucces.

► Ga direct naar pre-Master programma's
(alle vervolginformatie is gepresenteerd in het Engels)

Laatst gewijzigd:14 maart 2017 11:12
printOok beschikbaar in het: English