Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBOnderwijs / FEB

Open colleges (contractonderwijs)

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde stelt een aantal colleges open voor deelnemers/cursisten die niet (meer) als student staan ingeschreven. De vakken kunnen worden gevolgd in het kader van bij- of omscholing.

Ingangseis

De algemene ingangseis is dat deelnemers in het bezit moeten zijn van minimaal een VWO-diploma of een daaraan gelijkgestelde vooropleiding. Daarnaast kunnen per vak nog nadere ingangseisen worden gesteld, zoals bijvoorbeeld het gevolgd hebben van een andere cursus.  

Kosten

Het inschrijfgeld voor een losse module bedraagt € 200,- per ECTS credit. Een vak van 5 ECTS kost dus € 1000,-. Dit is inclusief tentamen en eventueel hertentamen.

Nadere informatie

Informatie over de te volgen vakken, kosten, procedure, etc. kan worden verkregen bij Desiree Andriessen.

Laatst gewijzigd:29 maart 2016 13:52
printView this page in: English