Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBOnderwijs / FEB

Open colleges (contractonderwijs)

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde stelt een aantal colleges open voor deelnemers/cursisten die niet (meer) als student staan ingeschreven. De vakken kunnen worden gevolgd in het kader van bij- of omscholing.

Ingangseis

De algemene ingangseis is dat deelnemers in het bezit moeten zijn van minimaal een vwo-diploma of een daaraan gelijkgestelde vooropleiding. Daarnaast kunnen per vak nog nadere ingangseisen worden gesteld, zoals bijvoorbeeld het gevolgd hebben van een andere cursus.  

Kosten

Het inschrijfgeld voor een losse module bedraagt € 200,- per ECTS credit. Een vak van 5 ECTS kost dus € 1000,-. Dit is inclusief tentamen en eventueel hertentamen.

Aanbod van vakken en roosteroverzicht

Een overzicht van alle vakken die bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde gevolgd kunnen worden, is te vinden in Ocasys. Via het rooster is te zien in welke periode en op welke dagen het vak wordt aangeboden.

Studentnummer

Nadat uw gegevens zijn doorgegeven aan de Centrale Studentenadministratie ontvangt u een studentnummer en wachtwoord. Hiermee kunt u onder andere uw studentmailaccount en de digitale leeromgeving Student Portal bekijken. Als u eerder student aan de RUG bent geweest, worden uw oude accountgegevens opnieuw geactiveerd.

RUGpas

Met uw studentnummer en wachtwoord dient u een foto te uploaden voor uw RUGpas. Dit kan via de app 'Inschrijving en foto' onder RUG tools op de Student Portal. Na ontvangst van uw pasfoto wordt uw RUGpas gereed gemaakt en naar u opgestuurd. De RUGpas heeft u onder andere nodig voor het lenen van bibliotheekboeken en deelname aan tentamens.

Vak- en tentameninschrijving

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde draagt zorg voor correcte inschrijving in de door u gewenste cursus(sen) en bijbehorende (her)tentamen(s).

Annulering

Alleen bij annulering vóór aanvang van de cursus vindt volledige restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Aanmelden

Aanmelden voor de open colleges kan via het digitale aanmeldingsformulier en is mogelijk tot twee weken voor aanvang van het vak.

Nadere informatie

Informatie over de te volgen vakken, kosten, procedure, etc. kan worden verkregen bij Laurien Gortmaker.

Laatst gewijzigd:27 november 2018 10:49
printView this page in: English