Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBOnderwijs / FEB

Minor Ondernemerschap

ECTS: 30

Code: MIEB001A30

Inhoud

Het doel van de minor Ondernemerschap is de ondernemende houding van studenten te stimuleren en hen de relevante kennis bij te brengen die nodig is voor het succesvol starten en managen van een bedrijf. Een tweede doelstelling is om studenten kennis van intern ondernemerschap bij te brengen die zij kunnen toepassen als zij in loondienst gaan werken.
De minor Ondernemerschap biedt een programma toegesneden op de toekomstige praktijk van studenten uit diverse majors. In het programma wordt een mix van hoorcolleges, gastcolleges, bedrijfsbezoeken, groepsopdrachten en individuele opdrachten gebruikt. De minor is opgebouwd uit een basisvak en twee verdiepende vakken:
1. Inleiding Ondernemerschap
2. Intern Ondernemerschap
3. Zelf Ondernemen
In het basisvak (Inleiding Ondernemerschap) leert men wat ondernemerschap inhoudt, wat ondernemerschap voor de maatschappij betekent en wat een ondernemende houding voor de werknemer, de starter en de bestaande onderneming betekent. Als onderdeel van het vak wordt door de studenten een marketingonderzoek uitgevoerd voor een bestaand bedrijf.
Het vak Intern Ondernemerschap richt zich op ondernemerschap binnen (grote) bedrijven, en gaat met name over de ontwikkeling van nieuwe activiteiten.
Het derde vak (Zelf ondernemen) is een volledig praktijkvak waarin de studenten een ondernemingsplan schrijven en dit presenteren aan een jury. Onderdeel van dit vak is een wedstrijd met als prijs het daadwerkelijk starten van een bedrijf. Studenten die al een concreet idee voor een eigen bedrijf hebben, kunnen dit individueel uitwerken in een bedrijfsplan binnen dit praktijkvak.
Aan de minor kunnen maximaal 50 studenten deelnemen. Ingangseis is het behalen van de propedeuse. De vakken Inleiding Ondernemerschap en Zelf Ondernemen kunnen ieder ook als los vak worden gevolgd. Het vak Intern Ondernemerschap heeft het basisvak als ingangseis, en kan dus niet separaat worden gevolgd.
Coördinator van de minor is de heer drs. Bernd W. Mintjes (a.b.w.mintjes@rug.nl)

Studieschema

Vaknaam (Progress) code ECTS Verplicht/Keuze Periode
Introductie ondernemerschap EBB004A10 10 V semester I a
Zelf ondernemen EBB011A10 10 V semester I
Intern ondernemerschap EBB002A10 10 V semester I b

Introductie ondernemerschap

ECTS: 10

Dit vak geeft een introductie in ondernemerschap. Het is het basisvak van de minor Ondernemerschap, waarin kortweg alle aspecten van ondernemerschap belicht gaan worden. Zo zijn er introducties van:
 • Strategie
 • Innovatie
 • Marketing
 • Financiën
 • Juridisch
 • Business Modellen
 • Elevator Pitch
De hoorcolleges worden afgewisseld met gastcolleges van ondernemers en ervaringsdeskundigen. Er zijn veel interactieve colleges, waarin videomateriaal en cases worden gebruikt. Onderdeel van het vak is het doen van een groepsopdracht voor een bedrijf, veelal een startende onderneming. Deze opdracht heeft een marketingdimensie. De opdracht wordt gedaan in samenwerking met externe partijen.

Zelf ondernemen

ECTS: 10

Dit vak is praktijkgericht. In het vak maken de studenten in groepsverband een ondernemingsplan van een realistisch idee/bedrijf. Naast colleges over het maken van een plan wordt er in werkcolleges ondersteuning geboden bij het opstellen van het plan. Binnen het vak wordt gewerkt met praktijkdeskundigen en ervaringsspecialisten. Daarnaast zullen er bedrijfsbezoeken gepleegd worden, bijvoorbeeld bij een bank of de Kamer van Koophandel.
Aan het einde van het semester zullen de deelnemers hun ondernemingsplan presenteren en verdedigen voor een externe jury.

Intern ondernemerschap

ECTS: 10

Intern Ondernemerschap kan kortweg worden omschreven als ondernemerschap binnen (grote) bedrijven. Het is gericht op de ontwikkeling van nieuwe activiteiten. In deze verdiepingscursus binnen de minor ondernemerschap komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Wat is (intern) ondernemerschap en wie is toch die ondernemer? Welke eigenschappen en vaardigheden passen goed bij een ondernemende persoon?
 • Hoe kan ondernemerschap in een bestaande organisatie worden bevorderd? Welke manier van leiding geven, welke organisatiestructuur, welke organisatiecultuur en welke strategische keuzes bevorderen ondernemerschap het beste?
 • Welke rol speelt innovatie en creativiteit bij intern Ondernemerschap?
 • De 'Corporate Entrepreneurship Audit' Dit is een instrument waarmee een bedrijf een score krijgt op elementen van intern ondernemerschap. Hoe kan dit instrument worden verbeterd?
De eerste helft van de cursus bestaat uit hoor- en werkcolleges, afgesloten met een schriftelijk tentamen. In de tweede helft wordt groepsgewijs een paper gemaakt over een theoretisch onderwerp m.b.t. intern ondernemerschap. Hierbij wordt rekening gehouden met de achtergrond/ studierichting van de deelnemers.
 
Laatst gewijzigd:26 november 2012 10:45