Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBOnderwijs / FEBExecutive MastersEMAEMA | De opleiding

Executive Master of Accountancy

De post-initiële universitaire opleiding tot registeraccountant (RA)

De Executive Master of Accountancy (EMA) is het theoretische deel van de opleiding tot registeraccountant – externe accountant. Je volgt deze Executive Master in deeltijd, meestal naast een baan in de accountantspraktijk. De EMA is daarmee het sluitstuk van een academische studie waarmee je nationaal en internationaal tot de hoogst opgeleide accountancyprofessionals behoort.

Een waardevolle opleiding

Groningen is de enige universiteit waar je met deze opleiding aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde ook het postinitiële traject afsluit met de academische graad Master of Science. Deze deeltijdstudie duurt anderhalf tot twee jaar. Deze Master graad neemt niemand je meer af.


“De opleiding Executive Master of Accountancy sluit perfect aan op de MSc Accountancy aan de Rijksuniversiteit Groningen. Wie deze master heeft gevolgd, doet nominaal nog ruim anderhalf jaar over de opleiding tot Executive Master. Deze unieke korte route bestaat alleen in Groningen.”


Niet langer dan nodig

De opleiding is zó opgebouwd dat geen enkele deelnemer er langer over doet dan nodig is. Dat geldt uiteraard ook voor studenten die hun MSc graad elders gehaald hebben. Afhankelijk van het gevolgde programma kun je bepaalde vrijstellingen krijgen. Het kan ook betekenen dat je aanvullende kennis moet opdoen.

Het accountantsberoep is meer dan ooit in beweging. Van de accountant wordt veel verwacht en het aantal vraagstukken waar de accountant mee wordt geconfronteerd, neemt toe. Dat betekent dat met een zekere regelmaat wordt gekeken naar het in de theoretische opleiding te realiseren kennisniveau. Daarbij wordt gezocht naar de juiste verbreding en verdieping. Deze veranderingen kunnen er ook voor zorgen, dat op enig moment moet worden besloten dat de opleidingsduur moet worden verlengd.

Studeren met twee benen in de praktijk

De Executive Master of Accountancy is een deeltijdopleiding die je combineert met je baan als assistent accountant. Je komt in je werk bij allerlei cliënten over de vloer en doet dus snel veel praktijkervaring op. Ook de andere deelnemers hebben een interessante baan. De meesten werken bij een van de (grotere) accountantskantoren, maar sommigen ook bij de belastingdienst of anderszins bij de overheid. Allemaal hebben ze daardoor veel te vertellen en veel in te brengen in de opleiding. De uitwisseling met medestudenten en docenten geeft je vaak een nieuwe kijk op wat je zelf in de praktijk meemaakt. Al met al stimuleert de opleiding je tot regelmatige reflectie en verdieping, waardoor je nog beter wordt in je werk.


“De Executive Master of Accountancy is een deeltijdstudie. Dat betekent dat je veel vrijheid krijgt en je een grote eigen verantwoordelijkheid hebt. De opleiding is uiteraard sterk praktijkgericht. Bij alle vakken ligt het accent op het werken aan realistische cases, die je alleen of in kleine groepen uitwerkt. Je wordt uitgedaagd en geholpen om je theoretische kennis praktisch toe te passen.”


Docenten van naam en faam

De Executive Master of Accountancy wordt verzorgd door de vakgroep Accountancy van de faculteit Economie en Bedrijfskunde. De leden van deze vakgroep, je docenten dus, werken voor het overgrote deel zelf bij een van de grote internationale accountantskantoren, ook wel ‘the big Four’ genoemd: KPMG, EY, PwC en Deloitte. Opleidingsdirecteur Dick de Waard  is bijvoorbeeld een autoriteit op het gebied van corporate governance, duurzaamheidsverslaggeving en accountantscontrole van niet-financiële informatie. De andere hoogleraren van de opleiding zijn Jim Emanuels (Bestuurlijke Informatieverzorging) en Ralph ter Hoeven (Externe Verslaggeving). Zij vormen de leiding van de vakgroep Accountancy. Zij en de andere docenten vinden het belangrijk en inspirerend om hun werk in de praktijk te combineren met een rol als wetenschapper en docent. Zo kan jij profiteren van hun brede kennis en diepgaande praktijkervaring.

Laatst gewijzigd:10 oktober 2017 11:13