Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBOnderwijs / FEBExecutive MastersEMA

Begeleiding referaat praktijkopleiding accountants

Accountants in de dop ronden hun praktijkopleiding af met de uitwerking van een referaat waarin een praktijkdilemma wordt uitgewerkt. Een dilemma dat betrokkene zelf in de praktijk heeft meegemaakt. Om tot een succesvolle realisatie en verdediging van het referaat te komen is begeleiding nodig. De Executive Master of Accountancy van de Rijksuniversiteit Groningen biedt deze begeleiding door de inzet van accountants/docenten met ruime ervaring in het beroep en de begeleiding van studenten bij de totstandkoming van papers, theses en scripties.

De referaten worden in groepsverband uitgewerkt en verdedigd. Een groep bestaat uit vier tot zes trainees en twee begeleiders. De begeleiding wordt vormgegeven door individuele afstemming met de trainees, uitwisseling van uitwerkingen en beoordelingen via e-mail en door de inzet van vier tot zes workshops. De locatie waar de workshops plaatsvinden en het tijdschema worden in overleg met de trainees vastgesteld. De doorlooptijd bedraagt 10 tot 14 weken. Aanwezigheid tijdens de workshops is verplicht.

Nadere informatie omtrent startmomenten, deelname, kosten en begeleiders kunt u opvragen via het secretariaat van de Vakgroep Accountancy van de Rijksuniversiteit Groningen (e-mail: referaat@rug.nl of 050-3633768). Contactpersonen: drs. Feikje van der Hoek en prof. dr. Dick de Waard.

Laatst gewijzigd:06 december 2017 11:48