Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBFEB Career Services

Vacatures | Mentoren/ Student-assistenten Bachelor Bedrijfskunde (aug-okt 2017)

09 mei 2017


Wil je je management en coaching vaardigheden ontwikkelen? Lijkt het je leuk eerstejaars wegwijs te maken en te begeleiden bij hun studie (-vaardigheden)? Lijkt het je leuk werkcolleges te geven? Heb je zin in een betaald student-assistentschap en het keuzevak Managementvaardigheden?

Kom naar onze voorlichtingsbijeenkomst:

  • maandag 8 mei 2017 van 16.00-17.000 uur, in 5419.0128
    of:
  • donderdag 11 mei 2017 van 16.00-17.000 uur, in 5419.0128


Onze vacatures:


Gezocht:

Mentoren / Student-assistenten

Bachelor Bedrijfskunde
W il je je management en coaching vaardigheden verder ontwikkelen? Lijkt het je leuk om werkcolleges te geven? Wil je eerstejaars wegwijs maken in de faculteit en hen begeleiden bij hun studievaardigheden? Heb je minimaal je propedeuse binnen in juli 2017?

Geef je dan uiterlijk 18 mei aanstaande op voor het student-assistentschap en het bijbehorende keuzevak Managementvaardigheden, beide lopend in het eerste semester van het komende studiejaar (blok 1.1).

Inhoud keuzevak
In het keuzevak Managementvaardigheden word je opgeleid tot student-assistent van het eerstejaars vak Organisatie & Technologie. Je geeft werkcolleges aan een groep van vijftien eerstejaarsstudenten. De eerstejaars maken organisatiekundige opdrachten en ze doen een bedrijfsbezoek waarover ze een verslag schrijven. Jij begeleidt ze hierbij. Daarnaast word je opgeleid tot mentor: als mentor begeleid je je studenten bij hun studievaardigheden en maak je hen wegwijs in de faculteit. Voor beide rollen is het van belang dat je leert hoe te coachen en managen en weet om te gaan met de dynamiek in een groep.

Tijdsbesteding
Managementvaardigheden start in kalenderweek 35 (let op: de week voorafgaand aan het nieuwe collegejaar) met een driedaagse training en in week 36 ontmoet je je groep eerstejaars. Gedurende het eerste blok is er wekelijks een training van een dag (dit is het vak Managementvaardigheden van 5 EC). Parallel aan de trainingen lopen in het blok ook de door jou gegeven werkcolleges Organisatie & Technologie van een dagdeel. Ook aan je taak als student-assistent/mentor besteed je gemiddeld een dag per week. In totaal kun je rekenen op een gemiddelde tijdsbesteding van twee dagen per week. Daarnaast ben je in week 46 nog een dag bezig (wanneer in overleg) met evalueren en verbeteren van opdrachten en cases.

Beloning
Voor het keuzevak ontvang je 5 ECTS. Voor het geven van de werkcolleges Organisatie & Technologie (inclusief mentoraat) krijg je een betaald student-assistentschap. Zie voor meer informatie de flyer.

Geïnteresseerd? Wil je solliciteren?
Kom voor meer informatie naar één van de voorlichtingsbijeenkomsten op:

  • maandag 8 mei 2017 van 16.00-17.000 uur, in 5419.0128
    of:
  • donderdag 11 mei 2017 van 16.00-17.000 uur, in 5419.0128

NB: Bij de selectie hebben mensen die naar de voorlichting zijn geweest voorrang!


Aanmelden

Aanmelden voor het vak gaat niet via Progress maar via dit sollicitatieformulier.

Vul in en leg je formulier hard copy a.u.b. uiterlijk 18 mei 2017 in het postvak van het secretariaat van GEM, 5e verdieping Duisenberg, naast kantoor 538, tel. 050-3633458, gem.feb@rug.nl.

Laatst gewijzigd:09 mei 2017 09:46

Meer nieuws