Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBFEB Career Services

Vacature | Student-assistenten Gedrag in Organisaties (Dutch)

21 augustus 2018

(Vacancy for Dutch speaking students)

We zoeken student-assistenten die de werkcolleges voor Gedrag in Organisaties (GIO) gaan begeleiden. GIO is een vak in het eerste jaar van de opleidingen Bedrijfskunde. Het vak wordt gecoördineerd door Jacoba Oedzes, MSc. Colleges worden gegeven door Prof. Eric Molleman en Sanne Feenstra, MSc. De werkcolleges worden gecoördineerd door drs. Hans van Polen.

De taak van student-assistenten bestaat uit het begeleiden van 3 groepen van maximaal 30 studenten. In totaal zijn er per groep 7 bijeenkomsten van twee uur. Deze bijeenkomsten vinden plaats in week 46-51 en in week 2, (november 2018 - januari 2019), op donderdagen (09:00-17:00). Begeleiding van student-assistenten zal bestaan uit een voorbereidende bijeenkomst voorafgaand aan ieder werkcollege (op maandagen, 13:00-15:00). Student-assistenten moeten beschikbaar zijn in deze periode. Tevens moeten zij aanwezig zijn bij de startbijeenkomst in week 45.

Tijdens de werkcolleges die de student-assistent zal verzorgen wordt dieper ingegaan op de stof, is er gelegenheid voor het stellen van vragen, worden oefeningen gedaan, en worden studenten voorbereid op het tentamen. Daarnaast zullen tijdens iedere bijeenkomst twee studententeams presentaties geven. De student-assistent voorziet de studenten van feedback een geeft cijfers voor de presentaties.

Wij vragen:

 • Studenten die beschikbaar zijn op bovengenoemde dagen en tijdstippen.
 • Studenten die minimaal in het derde jaar van hun studie zitten.
 • Studenten die het vak Gedrag in Organisaties zelf succesvol hebben afgerond en aantoonbare belangstelling hebben voor vraagstukken op het gebied van HRM en gedrag in organisaties (zoals blijkt uit bijvoorbeeld cijfers, keuze voor master, etc.).
 • Studenten die goede didactische kwaliteiten bezitten.
 • Studenten die zelfstandig, maar wel binnen de gestelde kaders, beslissingen kunnen nemen over onderwijskundige zaken zoals, aan-/afwezigheid van studenten, evt. sancties en cijfers.
 • Studenten die beschikbaar zijn in de genoemde dagen en weken. Wij bieden een aanstelling als student-assistent voor ongeveer 120 uur. Salaris is daarbij afhankelijk van leeftijd en studiejaar.

Reacties kunnen uiterlijk 26 september 2018 per email worden gestuurd aan de secretaresse van de afdeling HRM/OB, Mevr. Tineke Teuben (c.r.teuben@rug.nl). Een complete reactie bestaat uit:

·           Een motivatiebrief (i.e., waarom denk je dat je aan bovengenoemde voorwaarden voldoet en waarom solliciteer je voor deze functie?)

·           Een recente CV

Sollicitatiegesprekken met geselecteerde kandidaten vinden plaats in de eerste en tweede week van oktober.

Laatst gewijzigd:21 augustus 2018 16:08

Meer nieuws

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...