Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBFEB Career Services

Vacature | Student-assistenten Gedrag in Organisaties (Dutch)

21 augustus 2018

(Vacancy for Dutch speaking students)

We zoeken student-assistenten die de werkcolleges voor Gedrag in Organisaties (GIO) gaan begeleiden. GIO is een vak in het eerste jaar van de opleidingen Bedrijfskunde. Het vak wordt gecoördineerd door Jacoba Oedzes, MSc. Colleges worden gegeven door Prof. Eric Molleman en Sanne Feenstra, MSc. De werkcolleges worden gecoördineerd door drs. Hans van Polen.

De taak van student-assistenten bestaat uit het begeleiden van 3 groepen van maximaal 30 studenten. In totaal zijn er per groep 7 bijeenkomsten van twee uur. Deze bijeenkomsten vinden plaats in week 46-51 en in week 2, (november 2018 - januari 2019), op donderdagen (09:00-17:00). Begeleiding van student-assistenten zal bestaan uit een voorbereidende bijeenkomst voorafgaand aan ieder werkcollege (op maandagen, 13:00-15:00). Student-assistenten moeten beschikbaar zijn in deze periode. Tevens moeten zij aanwezig zijn bij de startbijeenkomst in week 45.

Tijdens de werkcolleges die de student-assistent zal verzorgen wordt dieper ingegaan op de stof, is er gelegenheid voor het stellen van vragen, worden oefeningen gedaan, en worden studenten voorbereid op het tentamen. Daarnaast zullen tijdens iedere bijeenkomst twee studententeams presentaties geven. De student-assistent voorziet de studenten van feedback een geeft cijfers voor de presentaties.

Wij vragen:

 • Studenten die beschikbaar zijn op bovengenoemde dagen en tijdstippen.
 • Studenten die minimaal in het derde jaar van hun studie zitten.
 • Studenten die het vak Gedrag in Organisaties zelf succesvol hebben afgerond en aantoonbare belangstelling hebben voor vraagstukken op het gebied van HRM en gedrag in organisaties (zoals blijkt uit bijvoorbeeld cijfers, keuze voor master, etc.).
 • Studenten die goede didactische kwaliteiten bezitten.
 • Studenten die zelfstandig, maar wel binnen de gestelde kaders, beslissingen kunnen nemen over onderwijskundige zaken zoals, aan-/afwezigheid van studenten, evt. sancties en cijfers.
 • Studenten die beschikbaar zijn in de genoemde dagen en weken. Wij bieden een aanstelling als student-assistent voor ongeveer 120 uur. Salaris is daarbij afhankelijk van leeftijd en studiejaar.

Reacties kunnen uiterlijk 26 september 2018 per email worden gestuurd aan de secretaresse van de afdeling HRM/OB, Mevr. Tineke Teuben (c.r.teuben@rug.nl). Een complete reactie bestaat uit:

·           Een motivatiebrief (i.e., waarom denk je dat je aan bovengenoemde voorwaarden voldoet en waarom solliciteer je voor deze functie?)

·           Een recente CV

Sollicitatiegesprekken met geselecteerde kandidaten vinden plaats in de eerste en tweede week van oktober.

Laatst gewijzigd:21 augustus 2018 16:08

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...