Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBFEB Career Services

Vacancies: Research Assistants (2 positions)

09 September 2016

Vacancy text in Dutch. Application open for Dutch speaking students


Binnen het onderzoeksproject “creativiteit in organisaties” is er plaats voor twee onderzoeksassistenten. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van een NWO VICI subsidie die is toegekend aan Prof. Dr. Bernard Nijstad (Faculteit Economie en Bedrijfskunde, afdeling Human Resource Management and Organizational Behavior).

In het project “creativiteit in organisaties” wordt onderzocht hoe organisaties creativiteit van hun medewerkers kunnen stimuleren en hoe creativiteit is gerelateerd aan organisatie innovatie. Het betreft onderzoek naar creativiteit bij individuele medewerkers, in teams, en in organisaties. Het onderzoek bestaat uit laboratoriumexperimenten en (grote) veldstudies. Aan het project zal worden gewerkt door de onderzoekleider (Prof. Nijstad), twee aio’s, en een postdoc.

De taak van de studentassistenten bestaat uit het ondersteunen van het onderzoeksteam. De werkzaamheden zijn, onder andere:

·         Hulp bij het opstellen en programmeren van vragenlijsten en laboratoriumonderzoek

·         Hulp bij het uitvoeren van laboratoriumonderzoek

·         Het invoeren en coderen van onderzoeksgegevens (bijvoorbeeld het coderen van video-opnames of het invoeren van vragenlijstgegevens)

·         Het beheren en archiveren van onderzoeksgegevens

·         Het onderhouden van contacten met betrokken organisaties

·         Een bijdrage leveren aan rapportage over de gegevens aan betrokken organisaties

·         Het (mede) analyseren van onderzoeksgegevens

·         De uitvoeren van literatuuronderzoek

De vereisten voor deze functie zijn:

·         Kandidaten studeren aan het WO en zijn minimaal begonnen aan het derde jaar van de bachelor of volgen een master opleiding

·         Kandidaten hebben aantoonbare affiniteit met en kennis van Human Resource Management en organisatiegedrag en/of innovatiemanagement

·         Kandidaten hebben goede kennis van Microsoft Office (Word, Excel) en van SPSS

·         Kandidaten en zijn in staat (zelfstandig) data te bewerken en analyseren, zijn statistisch goed onderlegd en hebben ervaring met het verwerken van onderzoeksgegevens

·         Kandidaten hebben goede sociale en communicatieve vaardigheden

·         Kandidaten hebben een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

·         Kandidaten kunnen zelfstandig werken en zijn zorgvuldig

De aanstelling is voor een periode van 9 maanden (oktober 2016 tot en met juni 2017), met een tussentijdse evaluatie na 3 maanden, en de kans op verlenging na afloop van deze periode. De aanstelling is voor 1 dag per week (0.2 fte), maar de tijdsbelasting kan variëren afhankelijk van benodigde werkzaamheden. De vergoeding is afhankelijk van leeftijd en studiejaar.

Indien je geïnteresseerd bent in deze functie kun je een sollicitatie richten aan Mevrouw Tineke Teuben, secretariaat HRM&OB (c.r.teuben@rug.nl). De sollicitatie bestaat tenminste uit een brief en een CV. Ga in de brief in op je motivatie om op deze functie te solliciteren en licht toe waarom je aan de bovenstaande eisen voldoet.

De deadline voor sollicitaties is dinsdag 20 september 2016 om 12.00 uur.

Last modified:08 September 2016 2.55 p.m.

More news