Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBFEB Career Services

Vacancies: Student Assistantships

10 August 2016

Three different vacancies for student assistantships available now!

 • Student assistent voor afnemen van focusgroepen interviews bij ouders (Dutch speaking students) | Deadline 15 August
 • Teaching assistants Organizational Behavior for IB | 8 vacancies | Deadline 1 September
 • Student-assistenten Gedrag in Organisaties (Dutch speaking students) | 6 vacancies | Deadline 1 September


Student assistent gezocht voor afnemen van focusgroepen interviews bij ouders

Susanne Täuber (RUG, Faculteit Economie en Bedrijfskunde) en Tom Steffens (FitGaaf!) zoeken een enthousiaste, open en zelfstandig werkende student assistent die 4-5 focusgroepen interviews af kan nemen bij ouders met diverse etnische (allochtoon/ autochtoon) en socio-economische (hoge ses/ lage ses) achtergronden

We zoeken naar iemand met de volgende eigenschappen:

 • Je kunt met mensen van verschillende opleidingsniveaus praten, dus je kunt in spelen op verschillende behoeftes w.b. communicatie onder diverse groepen
 • Je bezit goede contactuele eigenschappen, d.w.z. je kunt vertrouwen opbouwen en mensen aan de praat krijgen
 • Je hebt een proactieve houding en je bent een organisatietalent: na het leggen van de eerste contacten door FitGaaf!, moet je in staat zijn zelf de focusgroepen bij elkaar te krijgen. Dat vraagt frequente en goede afstemming met de betreffende contactpersoon.
 • Je bent flexibel, want de focusgroepen worden op verschillende plaatsen in het noorden en mogelijk elders in het land afgenomen
 • Je bent zorgvuldig en nauwkeurig, want de interviews moeten later door jou getranscribeerd worden


We willen de interviews bij sterke voorkeur afnemen in de periode tussen september-december 2016 (20 uur per maand).

Sollicitanten, stuur voor 15 augustus een korte motivatie en CV naar Dr. Susanne Täuber.


Job opening Teaching assistants Organizational Behavior for IB

We are looking for eight teaching assistants to te ach the tutorials of Organizational Behavior (OB) for IB. The course is taught in the first year of the IB bachelor program and is coordinated by Sanne Feenstra, MSc. The lectures are given by Prof. Eric Molleman and Prof. Floor Rink and tutorials are coordinated by drs. Hans van Polen.

Your job is to supervise three groups of about fifteen students each, for a total of seven two-hour meetings. These weekly meetings take place on Wednesday (09:00 – 13:00), Thursday (11:00 – 17:00) and Friday (11:00 – 17:00), in weeks 46-51 and week 2 (between November 16, 2016 and January 13, 2017). You must be available in that period. There will be a preparatory meeting for teaching assistants in the week before the start of the course (week 45), as well as in each week of the course on Mondays (13:00 – 15:00).

During each tutorial, two student teams give a presentation. In addition, students do exercises and are given the opportunity to ask questions about the course materials. Student-assistant will grade the presentations given during tutorials.

Job requirements:

 • You are (at least) a third year BA, or a MA student
 • You have followed a course in OB and can demonstrate that you are interested in HRM and OB (e.g., as shown by high grades, master choice, and so on)
 • You have good didactical skills
 • You are available in weeks 45-51 and week 2
 • You have a good command of English (spoken and written)


We offer a temporary position as a teaching assistant for approximately 120 hours. Salary depends on age and year of study.

Applications can be sent (by email) to Mrs. Tineke Teuben, secretary of the Department of HRM & OB. Include in your application:

 • A letter of motivation (including information about your motivation to apply for this position and why you think you fulfill the above requirements)
 • A current CV


Send in your application before September the 1st, 2016. Job interviews will be conducted in September.


Vacature: Student-assistenten Gedrag in Organisaties

We zoeken 6 student-assistenten die de werkcolleges voor Gedrag in Organisaties (GIO) gaan begeleiden. GIO is een vak in het eerste jaar van de opleidingen Bedrijfskunde. Het vak wordt gecoördineerd door J. Oedzes, MSc. Colleges worden gegeven door Prof. H.B.M. Molleman en Prof. F. Rink. De werkcolleges worden gecoördineerd door drs. H. van Polen.


De taak van student-assistenten bestaat uit het begeleiden van ongeveer 3 groepen van maximaal 30 studenten. In totaal zijn er per groep 7 bijeenkomsten van twee uur. Deze bijeenkomsten vinden plaats in week 46-51 en in week 2, (november 2016 - januari 2017), op woensdagen (09:00-11:00), donderdagen (09:00-11:00) en vrijdagen (09:00-17:00). Begeleiding van student-assistenten zal bestaan uit een voorbereidende bijeenkomst voorafgaand aan ieder werkcollege (op maandagen, 13:00-15:00). Student-assistenten moeten beschikbaar zijn in deze periode. Tevens moeten zij aanwezig zijn bij de startbijeenkomst in week 45.

Tijdens de werkcolleges wordt er dieper ingegaan op de stof, is er gelegenheid voor het stellen van vragen, worden oefeningen gedaan, en worden studenten voorbereid op het tentamen. Daarnaast zullen tijdens iedere bijeenkomst twee studenten-teams presentaties geven. De student-assistent voorziet de studenten van feedback een geeft cijfers voor de presentaties.

Wij vragen:

 • Studenten die minimaal in het derde jaar van hun studie zitten.
 • Studenten die het vak Gedrag in Organisaties zelf succesvol hebben afgerond en aantoonbare belangstelling hebben voor vraagstukken op het gebied van HRM en gedrag in organisaties (zoals blijkt uit bijvoorbeeld cijfers, keuze voor master, etc.).
 • Studenten die goede didactische kwaliteiten bezitten.
 • Studenten die zelfstandig, maar wel binnen de gestelde kaders, beslissingen kunnen nemen over onderwijskundige zaken zoals, aan-/afwezigheid van studenten, evt. sancties en cijfers.
 • Studenten die beschikbaar zijn in de genoemde dagen en weken. Wij bieden een aanstelling als student-assistent voor ongeveer 120 uur. Salaris is daarbij afhankelijk van leeftijd en studiejaar.

Reacties kunnen voor 1 september 2016 per email worden gestuurd aan de secretaresse van de afdeling HRM/OB, Mevr. Tineke Teuben. Een complete reactie bestaat uit:

 • Een motivatiebrief (i.e., waarom denk je dat je aan bovengenoemde voorwaarden voldoet en waarom solliciteer je op deze functie?)
 • Een recente CV


Sollicitatiegesprekken met geselecteerde kandidaten vinden plaats in september.

Last modified:06 September 2016 1.33 p.m.

More news

 • 24 September 2018

  Being as green as you should be can cause great social inconvenience

  Jan Willem Bolderdijk must be the ideal son-in-law. He is cheerful, athletic and articulate. He cares greatly about sustainability and is highly aware of the consequences of his choices. But he did book that trip to Thailand. Why is it so difficult...

 • 19 September 2018

  UG Students help young students with logistics

  In the past months, pupils from various primary and secondary schools in the city of Groningen have formulated ideas for future urban logistics in cooperation with students of the University of Groningen.

 • 11 September 2018

  If online consumer switches from smartphone to PC, a purchase is imminent

  The role of the smartphone in our online shopping should not be underestimated. Many consumers begin their search on a phone or tablet, become convinced they want a product and then switch to a less mobile device (such as a PC or laptop) to make the...