Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBFEB Career ServicesPractical ExperiencePractice Your Consulting SkillsBusiness Challenges

Military Business Challenge 2015

MBC2015
Defensie

De FEB Careers Company organiseert in samenwerking met de 43e Gemechaniseerde Brigade van Defensie de Military Business Challenge. Vanaf 9 september strijden 24 studenten zeven weken lang in teams om het beste advies te presenteren over een alternatieve inrichting op het gebied van rekrutering, opleiding en begeleiding van hoog gekwalificeerde reservisten.


De case

Voor de uitoefening van haar taken, zowel in Nederland als tijdens uitzendingsmissies, kiest Defensie in toenemende mate voor uitbesteding en de inzet van burgerpersoneel. Een belangrijke categorie daarbij wordt gevormd door zogenaamde reservisten: burgers die getraind zijn voor specifieke taken tijdens missies in binnen- en buitenland en daarbij snel inzetbaar zijn. De Military Business Challenge 2015 draait om het vanuit verschillende perspectieven binnen het economische en bedrijfskundige vakgebied adviseren van Defensie. Het vraagstuk? Een alternatieve inrichting van haar programma voor de rekrutering, opleiding en begeleiding van hoog gekwalificeerde reservisten die met hun denkkracht en vaardigheden bijdragen aan het vergroten van de slagkracht van de defensieorganisatie.

Benefits voor jou

Door deel te nemen aan deze Business Challenge en Defensie te ondersteunen in de realisatie van dit doel, doe je praktijkervaring op in het opnieuw inrichten van processen en systemen binnen een organisatie. Het biedt je een unieke kans om inzage te krijgen in de ‘verborgen wereld’ achter de slagboom van Defensie; een complexe en belangrijke organisatie. Je verbetert je leadership skills en leert als een team te werken. Bovendien wordt je geïntroduceerd bij Defensie: wellicht een start van een mooie professionele loopbaan.

OverDefensie

Werken in teams

Zeven weken lang strijden 6 multidisciplinaire teams om de beste oplossing. Aan het eind van de challenge presenteert elk team zijn resultaat en de winnaar wordt beloond met een prijs (bijvoorbeeld bezoek aan een oefening of Ministerie van Defensie in Den Haag). Bovendien ontvangt iedereen een deelnamecertificaat van zowel Defensie als de faculteit. Tijdens deze Challenge word je begeleid door Prof. Dr. Henk. G. Sol, voormalig FEB decaan en ook door begeleiders van de 43e brigade.

Laatst gewijzigd:11 november 2016 10:27