Skip to ContentSkip to Navigation
About usFEB
Header image Faculty of Economics and Business Blog

Results for tag:adoptie

Aandacht voor ambivalentie in het gebruik van nieuwe technologie

Blog: Aandacht voor ambivalentie in het gebruik van nieuwe technologie

Date:07 June 2018

De adoptie van technologie wordt meestal bekeken vanuit de assumptie dat potentiële gebruikers zich ergens op het spectrum tussen acceptatie en weerstand bevinden. Ons onderzoek toont aan dat dit een te eenvoudige weergave van zaken is (zie figuur).  Het kan...