Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEB
Header image Faculty of Economics and Business Blog

Results for tag:Blog

Aandacht voor ambivalentie in het gebruik van nieuwe technologie

Blog: Aandacht voor ambivalentie in het gebruik van nieuwe technologie

Date:07 June 2018

De adoptie van technologie wordt meestal bekeken vanuit de assumptie dat potentiële gebruikers zich ergens op het spectrum tussen acceptatie en weerstand bevinden. Ons onderzoek toont aan dat dit een te eenvoudige weergave van zaken is (zie figuur).  Het kan...

R&D offshoring, firm innovativeness, and the role of technological leadership

Blog: How does R&D offshoring affect firm innovativeness?

Date:24 May 2018
In a globalized world where talent and knowledge are no longer limited to just a few economies, firms are increasingly offshoring R&D activities to foreign locations. Often firms do so to source foreign knowledge and to increase their R&D efficiency. Practitioners and scientific researchers alike heavily debate the drivers of R&D offshoring, but how does R&D offshoring affect firm’s innovativeness?