Skip to ContentSkip to Navigation
FEB for BusinessOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

FEB for Business

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
FEB for BusinessSamen onderzoekenResultaten

Partners & Projecten

FEB Joint Research/Samen Onderzoeken heeft de afgelopen jaren succesvol samengewerkt met talrijke bedrijven en maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld door te helpen bij het oplossen van problemen, door productiemethoden te verbeteren of door de haalbaarheid van een innovatief idee te onderzoeken. Onderstaand een kort overzicht van enkele partners en actuele gezamenlijke projecten.

Innovatieonderzoek Noord Nederland

Het Centre of Expertise Value in Collaborative Innovation (VinCi) van de Rijksuniversiteit Groningen heeft samen met het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) de innovatiekracht van het Noord-Nederlandse midden- en kleinbedrijf onderzocht. Het onderzoek is bedoeld om de innovatiecompetenties van een brede groep bedrijven in kaart te brengen, bedrijven actief te ondersteunen bij het uitbouwen van innovatiecompetenties en de samenwerking tussen regionale bedrijven, de RUG en het SNN rond het thema innovatie te intensiveren. Bezoek de blog van VinCi voor meer informatie over de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor.

Dries Faems
Dries Faems

Herontwerp van de elektriciteitsmarkt om de overgang naar duurzame energie mogelijk te maken

Voor een goede overgang naar duurzame energie in Europa, dienen de elektriciteitsmarkten van vorm te veranderen. Bijvoorbeeld omdat de levering van energie via zonnepanelen of windmolens minder betrouwbaar is, of tot grote prijsschommelingen kan leiden. Prof.dr. Machiel Mulder en prof.dr. Bert Scholtens (Faculteit Economie en Bedrijfskunde), prof.dr.ir. Marco Aiello en prof.dr.ir. Jacquelien Scherpen (Faculty of Science and Engineering) en prof.dr. Frank Hindriks (Faculteit Wijsbegeerte) onderzoeken samen met de maatschappelijke partners TenneT TSO B.V., Energie Nederland, Netbeheer Nederland, VEMW en de Consumentenbond, welke veranderingen nodig zijn.

Machiel Mulder
Machiel Mulder
Bert Scholtens
Bert Scholtens

Duurzame servicelogistiek voor windparken op zee

Het team van dr. Jasper Veldman, prof.dr. Ruud Teunter, prof.dr. Iris Vis en prof.dr. Kees Jan Roodbergen onderzoekt hoe het onderhoud van offshore windmolenparken op een duurzame en efficiënte manier kan worden georganiseerd. Daartoe is een consortium gevormd met twaalf externe partijen uit de logistieke en publieke sector, te weten: Provincie Groningen, DHL, Siemens, Van Oord, Wijnne Barends, Groningen Seaports, Eekels Technology BV, EYEWIND, Oliveira International Group, ECN, Energy Valley en Dutch Institute World Class Maintenance.

Jsper Veldman
Jasper Veldman
Ruud Teunter
Ruud Teunter
Iris Vis
Iris Vis
Kees Jan Roodbergen
Kees Jan Roodbergen

Een levensvatbare circulaire economie rond biogas

Biomassa speelt een belangrijke rol bij het produceren van biologische voeding en als grondstof voor biogas. Biogas is zonder subsidies op dit moment niet rendabel in Nederland. Dat wordt vooral veroorzaakt door de logistieke kosten. Vervoer van biomassa, biogas en digestaat is te duur om een ‚Äč‚Äčlevensvatbare circulaire economie rond biogas te waarborgen. Onderzoekers prof.dr.ir. Hans Wortmann, prof.dr. George Huitema en prof.dr.ir. Gerard Dijkema (Faculty of Science and Engineering) richten zich samen met de partners Holthausen en Gasunie op het verbeteren van de economische haalbaarheid door nieuwe technologieën en nieuwe organisatievormen te ondezoeken.

Hans Wortmann
Hans Wortmann
George Huitema
George Huitema
Laatst gewijzigd:24 mei 2018 11:22
printView this page in: English