Skip to ContentSkip to Navigation
FEB for BusinessOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

FEB for Business

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
FEB for BusinessSamen onderzoekenResultaten

Resultaten

FEB Joint Research heeft de afgelopen jaren succesvol samengewerkt met tal van bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit hebben we gedaan door bijvoorbeeld productiemethoden te verbeteren of door de haalbaarheid van een innovatief idee te onderzoeken.

WIOD

Het project ‘World Input-Output Database: Construction and Applications’ ontving in 2009 4 miljoen euro vanuit het zevende kaderprogramma voor onderzoek (FP7) van de EU. Het WIOD-project wordt gecoördineerd door prof. Erik Dietzenbacher, prof. Marcel Timmer en dr. Bart Los, samen met elf internationale partners. Belangrijke opbrengt is een nieuw kader waarmee het tempo en de aard van de versnippering van de mondiale productie kunnen worden beoordeeld, evenals de sociaal-economische gevolgen en de impact op het milieu. WIOD is een voorbeeld van een uitstekend project dat niet alleen inspeelt op de behoeften van de samenleving maar tegelijkertijd ook onderzoekers van data voorziet. Op de website www.wiod.org staat een overzicht van zowel beleidsstukken als onderzoek dat is gebaseerd op WIOD-data. In zijn ‘State of the Union’ verwees Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, in 2016 naar een onderzoeksrapport dat gebaseerd is op WIOD data. Een sprekend voorbeeld van de beleidsimpact van dit project.

Erik Dietzenbacher
Erik Dietzenbacher
Marcel Timmer
Marcel Timmer
Bart Los
Bart Los

COELO

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) verricht onderzoek naar economische en financiële aspecten van decentrale overheden (gemeenten, waterschappen en provincies) en woningcorporaties. Periodieke rapporten over de ozb-tarieven, gemeentelijke woonlasten of precariobelasting voeden het beleid van de minister van binnenlandse zaken. Ook in de discussies over gemeentelijke herindelingen speelt onderzoek van het COELO naar de gemeentelijke schaal een belangrijke rol. Een regionaal voorbeeld daarvan is het onderzoek naar de financiële positie van de gemeente Haren in opdracht van de Stichting Burgercomité Haren.

Noord-Nederlandse Innovatiemonitor

Prof.dr. Dries Faems onderzoekt met het Samenwerkingsverband Noord-Nederland vier jaar lang de innovatiekracht van mkb-bedrijven in Groningen, Drenthe en Friesland. De Noord-Nederlandse Innovatiemonitor geeft jaarlijks inzicht in de innovatieactiviteiten, investeringen en prestaties van honderden mkb-bedrijven. Recent ontdekte Faems een ‘nieuwe soort’ in het innovatielandschap: ‘de zuinige superinnovatoren’. Een opvallende groep die met zeer beperkte investeringen bijzonder innovatief is en speciale aandacht verdient in het regionale innovatiebeleid.

Dries Faems
Dries Faems

HeadsUP

Expertisecentrum Healthwise en Accare, zorgaanbieder op het gebied van kinder- jeugdpsychiatrie, onderzoeken gezamenlijk de maatschappelijk en financiële baten van goede jeugdzorg. Doelstelling is om in 2019 de eerste instrumenten te presenteren waarmee de baten van zorg voor jeugd inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Gemeenten kunnen die instrumenten gebruiken bij het verdelen van budgetten en zorginstellingen om te bepalen welke zorgontwikkelingen prioriteit verdienen. HeadsUP moet uitgroeien tot een platform voor de economische impact van (kinder- en) jeugdhulp, waarin uiteenlopende partners zoals gemeenten, zorgverzekeraars en zorginstellingen participeren.

Laatst gewijzigd:20 april 2018 14:38
printOok beschikbaar in het: English