Skip to ContentSkip to Navigation
FEB for BusinessOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

FEB for Business

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
FEB for BusinessSamen onderzoekenRecente onderzoeken

Recente onderzoeken

Centre for International Banking, Insurance and Finance (CIBIF)


Bij dit centrum kunt u terecht voor vragen op het gebied van bankieren, verzekeringen en financiën. Het centrum focust zich op de impact van financiële beslissingen op de maatschappij en het betrekken van niet-financiële consequenties. Zo wordt er kennis gedeeld over Impact Analysis en Impact Investing.

Experts:
Dr. L. Dam
Prof. dr. B. Scholtens

Wat wordt er onderzocht?
Het CIBIF verschaft nuttige inzichten voor verschillende doelgroepen. Voor overheden, NGO’s en financiële instellingen gericht op ontwikkelingsfinanciering biedt het centrum Impact Analysis om de effectiviteit van ontwikkelingsbeleid te evalueren. Daarnaast biedt het centrum expertise op het gebied van Impact Investing voor institutionele beleggers en banken. De experts kunnen u bijvoorbeeld helpen bij het evalueren van uw beleggingsstrategie of -portefeuille.

Meer informatie over expertisecentrum CIBIF.


Centre for Energy Economics Research (CEER)


Dit centrum houdt zich bezig met verschillende onderwerpen binnen Energy Economics. De thema’s die aan bod komen zijn bijvoorbeeld energiebedrijven, energiemarkten, consumentengedrag met betrekking tot energie, macro-economische effecten van ontwikkelingen in energiemarkten en overheidsbeleid naar de energie-industrie. Onderzoek binnen dit centrum kan bijdragen aan belangrijke wetenschappelijke en sociale uitdagingen, zoals klimaatverandering en de transitie van energiesystemen richting hernieuwbare energie.

Experts:
Prof. dr. M. Mulder

Wat wordt er onderzocht?
Actueel onderzoek van CEER gingen onder andere over de goede uitgangspositie van Groningen om voorop te lopen in de energietransitie. Een ander voorbeeld is een onderzoek naar de gevolgen van elektrificatie van huizen en transport.

Meer informatie over expertisecentrum CEER.


Customer Insights Centre (CIC)


Ondanks dat data en informatie over klanten veel worden verzameld, blijft het in de praktijk lastig om dit te vertalen in goed gefundeerde inzichten en beslissingen. Daarom is CIC opgericht. Met als doel het ontwikkelen en delen van recente en relevante klantinzichten tussen het bedrijfsleven en de wetenschap, waarmee u markt- en klantontwikkelingen sneller kunt doorgronden. U kunt daarbij aan de volgende vragen denken:

· Wat zijn de trends en ontwikkelingen qua klantgedrag in Nederland?
· Hoe kunnen mijn medewerkers structureel bijblijven op het marketingvakgebied?
· Welke bewezen succesfactoren kan ik op klantgerichte projecten toepassen?
Daarvoor biedt CIC onderbouwde klant- en marktkennis.

Experts:
Prof. dr. J. Wieringa
Prof. dr. P. Verhoef
Prof. dr. L. Sloot
Prof. dr. ir. K. van Ittersum

Wat wordt er onderzocht?
Het centrum ontwikkelt ‘fact-based’ kennis waarmee uw bedrijf het verschil kan maken. Het doorgronden van dieperliggende klantinzichten vergt namelijk nieuw wetenschappelijk onderzoek rondom de praktijkthema’s: consumentengedrag, aankoopmotieven, klantenpsychologie, multi- en omni-channel communicatiestrategie, social media, big data, klantdata, metrics, customer intelligence, klantwaarde, accountability, churn, loyaliteit, succesfactoren van implementaties, et cetera.

Meer informatie over expertisecentrum CIC.


Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO)


COELO verricht onderzoek naar economische en financiële aspecten van decentrale overheden. Dat zijn gemeenten, waterschappenen provincies, maar ook woningcorporaties vallen binnen ons onderzoekterrein. Het werk varieert van toegepast beleidsonderzoek tot wetenschappelijke studies met een hoog abstractiegehalte. Het centrum doet onderzoek op eigen initiatief maar ook in opdracht van derden.

Experts:
Prof. dr. M.A. Allers

Wat wordt er onderzocht?
Onderzoek binnen het centrum kan betrekking hebben op de effecten van bepaalde beleidsmaatregelen. Ook is er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar het effect van betalen per kilo op de hoeveelheid huishoudelijk afval, naar welk effect herindeling of samenwerking heeft op de gemeentelijke uitgaven, en naar het effect van corporatiefusies op de doelmatigheid. Maar onderzoek kan ook gaan over het vinden van een voor iedereen acceptabele manier om de kosten van een veiligheidsregio te verdelen over de deelnemende gemeenten.

Meer informatie over expertisecentrum COELO.Centre for Operational Excellence (COPE)


Dit centrum streeft ernaar om processen binnen uw bedrijf of organisatie te optimaliseren. Aan het expertisecentrum is een groot aantal hoogleraren en internationaal bekende onderzoekers verbonden, die gespecialiseerd zijn in onderzoeksgebieden als Supply Chain Management, Smart Manufacturing en Logistiek. Zij helpen u graag bij het ontwikkelen van een effectieve operationele strategie en het bereiken van excellente operationele prestaties. In de vorm van bijvoorbeeld een onderzoeksproject, workshop of gastcollege kan uw organisatie profiteren van de kennis.

Experts:
Prof. dr. I.F.A. Vis
Dr. ir. P. Buijs
Dr. W.M.C. van Wezel
A.J. Dreisscherf (Promovenda)

Wat wordt er onderzocht?
Als voorbeeld kunt u denken aan een onderzoek vanuit het centrum naar het Physical Internet Lab dat in mei 2018 is geopend. Het Physical Internet is een strategische visie op de logistiek van de toekomst. Het lab is dan ook een plek zijn waar bedrijven, onderzoekers en studenten elkaar ontmoeten, inzichten delen, data uitwisselen op het gebied van het physical internet. Ook is COPE bezig met het opzetten van een Field Lab Duurzame Goederenhubs om de logistieke sector in de provincie Drenthe te ondersteunen bij innovatie.

Meer informatie over expertisecentrum COPE.


Groningen Digital Business Centre (GDBC)


GDBC is een kenniscentrum van de Rijksuniversiteit Groningen dat zich richt op het ontwikkelen, delen en overdragen van kennis op het gebied van Digital Business en Data Analytics. De activiteiten en doelstellingen van het GDBC zijn erop gericht om de noordelijke digitale sector te versterken. Binnen dit centre worden opleidingsmogelijkheden ontwikkeld en onderzoekscapaciteit beschikbaar gesteld. Studenten krijgen de kans om bij vooraanstaande digitale bedrijven stage te lopen en onderzoek te doen met behulp van de vele data die de bedrijven beschikbaar stellen. Andersom profiteren de digitale ondernemers van de wetenschappelijke kennis die binnen de Rijksuniversiteit aanwezig is.

Experts:
Prof. dr. P.C. Verhoef
P.K. Kannan (University of Maryland)

Wat wordt er onderzocht?
Onderzoek binnen het centrum gaat bijvoorbeeld over hoe data en digitale technologieën de wereld van marketing veranderen. Andere lopende onderzoeksprojecten gaan over digitale readiness of digitale transformatie. Het GDBC heeft al diverse organisaties kunnen helpen met het oplossen van digitale praktijkkwesties en het optimaliseren van hun digitale beleid.

Meer informatie over expertisecentrum GDBC.Groningen Growth and Development Centre (GGDC)


Dit centrum bestudeert de interacties van globalisering, technologie en institutionele verandering, en de impact ervan op economische groei op lange termijn, structurele verandering, productiviteit en ongelijkheid. Het GGDC is een platform voor onderzoek naar economische groei en ontwikkeling en een leverancier van hoogwaardig onderzoek en statistieken over economische groei. Daarnaast biedt het centrum unieke informatie over vergelijkende trends in de wereldeconomie in de vorm van gemakkelijk toegankelijke datasets, samen met uitgebreide documentatie.

Experts:
Prof. dr. M. Timmer
Prof. dr. R. Inklaar , Penn World Table coordinator
Dr. G. de Vries , 10-sector database coordinator
Dr. J. Bolt , Maddison Project coordinator

Wat wordt er onderzocht?
Het GGDC biedt unieke informatie over vergelijkende trends in de wereldeconomie in de vorm van gemakkelijk toegankelijkedatasets, samen met uitgebreide documentatie. Deze gegevens worden openbaar gemaakt, waardoor onderzoekers en beleidsmakers van over de hele wereld de productiviteit, structurele veranderingen en economische groei in detail kunnen analyseren. Dit omvat de Penn World Tables, de World Input-Output Database (WIOD) en de Maddison Historical Statistics.

Meer informatie over expertisecentrum GGDC.


Centrum voor Human Resource Management en Organizational Behavior (HRM&OB)


Dit centrum koppelt wetenschappelijk onderzoek aan vragen uit het bedrijfsleven op het gebied van Human Resources Management (HRM). Wilt u bijvoorbeeld weten hoe uw organisatie innovatief, creatief en concurrerend blijft? Met expertises in o.a. leiderschapsonderzoek en ethiek wordt geanalyseerd welke HRM-strategieën passen bij uw ambities en op welke manier u het beste haalt uit een divers team. Met praktijkkennis en specifieke meetinstrumenten wordt bijgedragen aan de optimalisering van teamprestaties en samenwerkingsverbanden, met oog voor de belangen van individuele teamleden.

Experts:
Prof. dr. B.A. Nijstad
Prof. dr. F.A. Rink
Prof. dr. O. Janssen
Prof. dr. H.B.M. Molleman
Prof. dr. G. van der Vegt

Wat wordt er onderzocht?
Met wetenschappelijk onderzoek als uitgangspunt biedt het expertisecentrum oplossingen voor al uw HRM-problemen en brengen advies uit over het gedrag binnen uw organisatie. Binnen een onderzoeksproject wordt bijvoorbeeld laten zien hoe u de creativiteit van medewerkers optimaal benut en daarmee waarde creëert voor uw organisatie. Een andere studie gaat meer over de psychologie van regulering en op wat voor soort regulering mensen het beste reageren.

Meer informatie over expertisecentrum HRM&OB.Institute for Governance and Organisational Responsibility (iGOR)


In dit centrum verenigen Groningse academici zich met interesse in vraagstukken rondom het functioneren van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht . Wat de onderzoekers drijft is nieuwsgierigheid naar de effectiviteit van bestaande praktijken, nieuwe ontwikkelingen, en antwoorden voor de toekomst. iGOR richt zich op drie thema’s: Corporate Governance, Corporate Responsibility & Corporate Reporting.

Experts:
Prof. dr. D.A. de Waard, RA MA
Prof. dr. C.L.M. Hermes
Prof. dr. A.E.M. Kamp-Roelands, RA

Wat wordt er onderzocht?
Hoe gaan accountants en financials om met CO2-doelstellingen? Deze vraag stond centraal in onderzoek uitgevoerd door iGOR in samenwerking met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Andere voorbeelden van relevante vragen zijn: hoe organiseert u adequaat toezicht, wat zijn de normen, wat zijn specifieke criteria voor uw specifieke organisatie? iGOR biedt ondersteuning met objectieve, op onderzoek geënte antwoorden.

Meer informatie over expertisecentrum iGOR.In The LEAD (Leadership, Evidence, Advice & Data)

Leiderschap is cruciaal voor het functioneren van zowel organisaties als de samenleving. De missie van dit expertisecentrum is om organisaties en strategische leiders middels wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te ondersteunen bij het maken van doeltreffende keuzes, waarbij de context van organisaties en leiders nadrukkelijk centraal staat.

Experts:
Prof. dr. J.H. Garretsen
Prof. dr. J.I. Stoker
C.A. de Haan (PhD Student)

Wat wordt er onderzocht?
Een voorbeeld van een onderzoeksproject is het vergelijken van managementpraktijken van verschillende landen. De inzichten uit dit onderzoek zijn zeer informatief voor de Nederlandse industrie, maar juist ook voor individuele organisaties. Ander onderzoek gaat over de effecten van de financiële crisis binnen organisaties. Wat doet een dergelijke schok met de organisatie en hun leiders? Hier houdt In The LEAD zich onder andere mee bezig.

Meer informatie over expertisecentrum In The LEAD.Value in Collaborative Innovation (VinCI)


Verandering die leidt tot verbetering - dat is de kern van innovatie. Nieuwe producten, nieuwe diensten en nieuwe werkwijzen zijn hier voorbeelden van. Vinci is het expertisecentrum op het gebied van innovatie en richt zich op samenwerking bij innoveren. Want samenwerking maakt innoveren goedkoper, gemakkelijker, sneller én beter, maar kan soms ook lastig zijn. Door het uitvoeren van onderzoeksprojecten streeft Vinci zowel naar de vergroting van kennis over samenwerking bij innovatie als naar het toepassen van die wetenschappelijke kennis in de praktijk.

Experts:
Prof. Dr. B.A. Nijstad
Dr. M.J. Brand
Dr. E.P.M. Croonen
B. Verwaeren (Post-doctoraal onderzoeker)

Wat wordt er onderzocht?
Samen met het Samenwerkingsverband Noord-Nederland(SNN) heeft VinCi de innovatiekracht van het Noord-Nederlandse midden- en kleinbedrijf onderzocht. Daarnaast hebben verschillende bedrijven al geprofiteerd van de wetenschappelijke inzichten. Zo heeft het centrum gemeente Ooststellingwerf geholpen om tijdens een leiderschapsdag het begrip van innovatie te vergroten. En bij FrieslandCampina wordt samengewerkt aan een project op het gebied van open innovatie.

Meer informatie over expertisecentrum VinCi.


Healthwise

Expertisecentrum Healthwise en Accare, zorgaanbieder op het gebied van kinder- jeugdpsychiatrie, onderzoeken gezamenlijk de maatschappelijk en financiële baten van goede jeugdzorg. Doelstelling is om in 2019 de eerste instrumenten te presenteren waarmee de baten van zorg voor jeugd inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Gemeenten kunnen die instrumenten gebruiken bij het verdelen van budgetten en zorginstellingen om te bepalen welke zorgontwikkelingen prioriteit verdienen. HeadsUP moet uitgroeien tot een platform voor de economische impact van (kinder- en) jeugdhulp, waarin uiteenlopende partners zoals gemeenten, zorgverzekeraars en zorginstellingen participeren.

Laatst gewijzigd:07 maart 2019 16:28
printView this page in: English