Skip to ContentSkip to Navigation
FEB for BusinessOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

FEB for Business

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
FEB for BusinessSamen onderzoekenResultaten

Impact

Noord-Nederlandse Innovatiemonitor

Prof.dr. Dries Faems onderzoekt met het Samenwerkingsverband Noord-Nederland vier jaar lang de innovatiekracht van mkb-bedrijven in Groningen, Drenthe en Friesland. De Noord-Nederlandse Innovatiemonitor geeft jaarlijks inzicht in de innovatieactiviteiten, investeringen en prestaties van honderden mkb-bedrijven en is het resultaat van een strategische samenwerking tussen het expertisecentrum Vinci van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Elektrificatie van huizen en transport doet Nederlandse vraag naar gas juist flink stijgen

Overstappen op elektrisch verwarmde huizen en transport via elektrisch aangedreven vervoermiddelen zijn twee belangrijke maatregelen om de CO2-uitstoot in Nederland terug te dringen en ons land minder afhankelijk te maken van fossiele energie zoals het Groningse aardgas. Die gewenste elektrificatie zal leiden tot een sterke toename van de vraag naar elektriciteit. In het meest vooruitstrevende scenario van volledige elektrificatie van verwarming en transport komt dat neer op een stijging van 50% in 2050. Een behoefte waarin ons land paradoxaal genoeg juist door gascentrales zal moeten worden voorzien. Dat concluderen hoogleraren Machiel Mulder en José Luis Moraga González van de Rijksuniversiteit Groningen in een onderzoek in opdracht van het Centre on Regulation in Europe (CERRE). Bekijk het volledige rapport op Elektrificatie van huizen en transport

COELO

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) verricht onderzoek naar economische en financiële aspecten van decentrale overheden (gemeenten, waterschappen en provincies) en woningcorporaties. Periodieke rapporten over de ozb-tarieven, gemeentelijke woonlasten of precariobelasting voeden het beleid van de minister van binnenlandse zaken. Ook in de discussies over gemeentelijke herindelingen speelt onderzoek van het COELO naar de gemeentelijke schaal een belangrijke rol. Een regionaal voorbeeld daarvan is het onderzoek naar de financiële positie van de gemeente Haren in opdracht van de Stichting Burgercomité Haren.

HeadsUP

Expertisecentrum Healthwise en Accare, zorgaanbieder op het gebied van kinder- jeugdpsychiatrie, onderzoeken gezamenlijk de maatschappelijk en financiële baten van goede jeugdzorg. Doelstelling is om in 2019 de eerste instrumenten te presenteren waarmee de baten van zorg voor jeugd inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Gemeenten kunnen die instrumenten gebruiken bij het verdelen van budgetten en zorginstellingen om te bepalen welke zorgontwikkelingen prioriteit verdienen. HeadsUP moet uitgroeien tot een platform voor de economische impact van (kinder- en) jeugdhulp, waarin uiteenlopende partners zoals gemeenten, zorgverzekeraars en zorginstellingen participeren.

Laatst gewijzigd:08 juni 2018 14:15
printOok beschikbaar in het: English