Skip to ContentSkip to Navigation
FEB for BusinessOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

FEB for Business

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
FEB for BusinessTalent RecruitmentDiensten & Evenementen

MKB business event | Sprekers & Workshops

mkb

Sprekers

Dagvoorzitter

Drs. Wijnand Aalderink, directeur Corporate Relations, Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Inspiratie afdwingen?

Prof. Dr. Bernard Nijstad

Van manager tot magazijnmedewerker, en van consultant tot caissière: iedere medewerker kan een bron van innovatieve ideeën zijn. Maar creativiteit is moeilijk te sturen, en inspiratie kun je niet afdwingen. Of toch wel? En hoe doe je dat dan? Moeten medewerkers onder druk worden gezet om tot creativiteit te komen, of moet je ze juist vrij laten? Moeten R&D teams harmonieus samenwerken of is een beetje herrie in de tent juist stimulerend? En als medewerkers creatief zijn, wat heb je daar uiteindelijk aan? Gangbare meningen over dit soort vragen zijn vaak onjuist of eenzijdig. In deze lezing gaat Bernard Nijstad de strijd aan met de mythes rond creativiteit, om te komen tot concrete aanbevelingen over het stimuleren van creativiteit in organisaties. Alles, uiteraard, ‘evidence based’ en gebaseerd op solide wetenschappelijk onderzoek.

Succesfactoren voor een optimale samenwerking in Noord-Nederland

Mr. Willem Hein, algemeen directeur Beljon + Westerterp.

Inleiding over het belang en de kansen van de noordelijke samenwerking voor arbeidsmarkt en kenniseconomie. Wat zijn succesvolle voorbeelden uit het verleden? Hoe heeft men dat gedaan en wat kunnen we daar nu van leren.Interactieve sessies studenten en bedrijven met cases

Dr. Eelko Huizingh

Creatieve oplossingen bedenken: Creatieve ideeën komen soms van interne experts, maar soms juist van outsiders met nieuwe inzichten. Niet gehinderd door jarenlange ervaring bezien zij vraagstukken met een frisse blik. Tijdens interactieve sessies buigen groepjes master studenten zich over door bedrijven ingebrachte cases. Lukt het hen om met creatieve doorbraak ideeën te komen? Dien uw vraagstuk in bij uw aanmelding of mail het reschtsteeks naar Simon Thunnissen, s.k.thunnissen@rug.nl


Workshops

1. Succesvol samenwerken: Leer jezelf kennen

Prof.dr. Floor Rink

Samenwerken met andere organisaties kan belangrijke voordelen hebben voor MKB bedrijven, maar het brengt ook risico’s met zich mee. In deze workshop gaan we op zoek naar persoonlijkheidskenmerken die succesvolle samenwerking kunnen bespoedigen. Hierbij gebruiken we de resultaten van een experiment dat deelnemers op voorhand online kunnen uitvoeren.


2. Heisessie: Iedereen bepakt met een matje, strohoed en thermoskan op naar de hei. Op zoek naar creatieve ideeën!

Dr. Thijs Broekhuizen

Creativiteit is essentieel voor de ontwikkeling van nieuwe ideeeën, producten en diensten. Bedrijven erkennen het belang en voeren graag een brainstormsessie uit op de hei of ontwikkelen met veel bombarie een Innovatiteitsdag. Maar hoe zorg je ervoor dat een creativiteitstraining het beoogde resultaat behaalt, wie breng je bij elkaar, hoe laat je ze communiceren, en waar? Thijs Broekhuizen legt in zijn workshop uit waarom het zo lastig is om creatief te zijn, en laat dan zien dat iedereen creatief kan zijn, indien zij op een juiste manier ondersteund, aangestuurd en gemotiveerd wordt. Aan de hand van enkele creativiteitstechnieken laat hij zien hoe MKB-ers zelf aan de slag kunnen op zoek naar creatieve ideeën.


3. MKB Student Consultancy: hoe werkt dat?

Gerben Wiersema (student Small Business and Entrepreneurship) en Wijnand Aalderink

Ondernemers en organisaties in Noord-Nederland hebben de mogelijkheid om advies te vragen aan een team van geselecteerde master studenten , begeleid door docenten met ervaring in het bedrijfsleven. Als ondernemer draagt u een business opdracht aan  op het gebied van bijvoorbeeld financiering, logistiek, marketing, internationalisering of personeel en processen. De faculteit Economie en Bedrijfskunde zorgt ervoor dat de juiste studenten worden gekoppeld aan uw vraag. Na 10 weken wordt een onderzoek of advies opgeleverd. In deze workshop maakt u kennis met een student consultant aan de hand van een al uitgevoerde opdracht en hoort u hoor dit praktisch in zijn werk gaat.


4. De balans vinden tussen exploratie en exploitatie. Waarom mensen zijn als Nokia en hoe we meer als Apple kunnen worden

Dr. Bart Verwaeren

"Should I stay or should I go"? The Clash vroeg het zich al af en eigenlijk is het iets wat we mensen op het werk zich de hele tijd afvragen, bewust of onbewust: Doe ik meer van hetzelfde of probeer ik wat nieuws. Ga ik onze bestaande klanten verder uitbouwen of ga ik op zoek naar nieuwe soorten klanten? Gaan we volop inzetten op het exploiteren van ons huidig product of gaan we exploreren en investeren in iets nieuws. Of nog: Gaan we Nokia achterna of toch eerder Apple. In deze workshop gaan we bekijken wat de natuurlijke beslissingspatronen van mensen zijn en hoe leiderschap, incentives, en andere organisatiekenmerken deze kunnen beïnvloeden en helpen een goede balans tussen exploreren en exploiteren te vinden.


Laatst gewijzigd:20 oktober 2017 13:14