Skip to ContentSkip to Navigation
FEB for BusinessOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

FEB for Business

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
FEB for BusinessNoord NederlandSamen Sterk

MKB Student Consultancy voor het Noorden

Heeft u een bedrijf of onderneming gevestigd in het Noorden? Spelen er bij uw organisatie zaken waar u graag samen met experts naar wil kijken? Met MKB Student Consultancy krijgt u als ondernemer advies op maat van de nieuwe generatie Economen en Bedrijfskundigen.

Ondernemers en organisaties in Noord-Nederland krijgen nu de mogelijkheid om advies te vragen aan een team studenten Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen, begeleid door docenten met ervaring in het bedrijfsleven. Als ondernemer draagt u een opdracht aan die kan variëren van managementvraagstukken tot een probleem op het gebied van financiering, logistiek, marketing, internationalisering of personeel en processen. FEB zorgt ervoor dat de juiste studenten worden gekoppeld aan uw vraag.

Eerdere opdrachten voor MKB Student Consultancy betroffen:

  • Haalbaarheidsonderzoek, incl. benchmark buitenlandse voorbeelden
  • Klantonderzoek naar imago en positioneringsadvies
  • Onderzoek naar business integratie en ontwikkeling van nieuwe diensten
  • Evaluatiepilots en implementatieadvies m.b.t. zelfsturende teams
  • Ontwikkelen van een business case voor nieuwe dienstverlening in samenwerking met buitenlandse partners
Student consultancy

De voordelen voor u en uw organisatie:

  • Concreet advies voor uw specifieke business vraag
  • Door jonge talenten met nieuwe inzichten en kennis
  • Begeleid door mensen met ervaring in het bedrijfsleven
  • Binnen 10 weken een heldere analyse en een concreet adviesrapport opgeleverd
  • diverse subsidieregelingen mogelijk vanuit Gemeenten en Provincies


In het eerste jaar dat de studentadviseurs in te huren waren, gaven ondernemers en organisaties de studenten gemiddeld een 8,6 (op een schaal van 1-10).


Hoe gaat het in z’n werk?

Aanpak: de faculteit hanteert geen vaste methodologie zodat uw vraag centraal staat en de studenten maatwerk kunnen leveren.

Tijd: het traject loopt tien weken en begint met een bedrijfsbezoek van de studenten aan uw organisatie.

Kosten: Voor de uitvoering en begeleiding van uw opdracht vragen wij een onkostenvergoeding. Afhankelijk van uw specifieke situatie kunnen wij u helpen bij het benutten van diverse subsidiemogelijkheden.


Reacties van opdrachtgevers:


"In korte tijd hebben de studenten inzicht gekregen in ons bedrijf, het management en onze activiteiten. Ze hebben deze kennis en hun vaardigheden gebruikt voor hun analyse en ze zijn gekomen met concrete adviezen voor ons bedrijf om nieuwe diensten te ontwikkelen"

"Het onderzoek werd professioneel uitgevoerd en de resultaten waren zeer bruikbaar. De studenten namen regelmatig contact met ons op om te controleren of het onderzoek in lijn verliep met onze belangen"


Heeft u vragen over MKB Student Consultancy of wenst u meer informatie?

Neem dan contact op met:

Elise Kamphuis

Elise Kamphuis
Corporate Relations en Internship Manager

E: e.kamphuis@rug.nl
T: 050 363 7182


Karin Koster

Karin Koster
Projectleader Career Services and Corporate Relations

E: k.j.m.koster@rug.nl
T: 050 363 29 41


Partners

MKB Student Consultancy voor het Noorden is een initiatief van de faculteit Economie en Bedrijfskunde in samenwerking met verschillende noorderlijke partners in overheid en bedrijfsleven.

Laatst gewijzigd:11 december 2017 09:59
printOok beschikbaar in het: English