Skip to ContentSkip to Navigation
FEB for BusinessOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

FEB for Business

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
FEB for BusinessOnze kennis, uw praktijk

Innovatieonderzoek Noord Nederland

Het Centre of Expertise Value in Collaborative Innovation (VinCi) van de Rijksuniversiteit Groningen heeft samen met het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) de innovatiekracht van het Noord-Nederlandse midden- en kleinbedrijf onderzocht. Het onderzoek is bedoeld om de innovatiecompetenties van een brede groep bedrijven in kaart te brengen, bedrijven actief te ondersteunen bij het uitbouwen van innovatiecompetenties en de samenwerking tussen regionale bedrijven, de RUG en het SNN rond het thema innovatie te intensiveren.

SNN is verantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende stimuleringsregelingen en subsidieprogramma’s voor het bedrijfsleven, waaronder het nieuwe Europese subsidieprogramma OP EFRO 2014-2020. Bij dit programma staat het stimuleren van innovaties binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB) centraal. SNN streeft ernaar om dit programma zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag en behoeftes van Noord-Nederlandse bedrijven. Het is daarom voor SNN van essentieel belang een goed beeld te krijgen van de innovatie-activiteiten, investeringen en problemen van bedrijven.

Klik hier voor het onderzoeksrapport


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Prf. dr. Dries Faems
Hoogleraar Innovatie & Organisatie
d.l.m.faems@rug.nl

Laatst gewijzigd:20 april 2016 11:36
printView this page in: English