Skip to ContentSkip to Navigation
FEB for BusinessPart of University of Groningen

FEB for Business

Faculty of Economics and Business
FEB for BusinessBusiness SchoolExecutive mastersExecutive Master of Finance and Control

Academische kwaliteit

Executive Master of Finance and Control

Als Executive Master van UGBS staan wij garant voor wetenschappelijke kwaliteit. Het is onze missie om u te ondersteunen in uw verdere professionele ontwikkeling als registercontroller. Zowel uw persoonlijke groei als het succes van uw organisatie zijn hierbij van groot belang.

Om u van blijvende kwaliteit te voorzien, werken wij op meerdere fronten aan de vele dimensies van EMFC:

 • Voor iedere module van de opleiding voeren wij vakevaluaties uit. Studenten geven hun mening over de (college)inhoud en wijzen verbeterpunten aan.
 • Binnen de opleidingscommissie stellen wij ieder jaar een student aan als vertegenwoordiger. Hij of zij geeft het perspectief van studenten weer en houdt hierbij rekening met hun belangen.
 • Iedere klas heeft een groepsvertegenwoordiger die toeziet op het welzijn en de wensen van de studenten.
 • Wij hanteren een klachtenprocedure voor studenten, waarmee zij de mogelijkheid hebben om eventuele ontevredenheid te uiten.
 • Curriculum-organisatie evaluatie.

Tijdens de evaluatie van EMFC werpen wij een kritische blik op onderwijs, studieprogramma, docenten en individuele leereffecten. Om de kwaliteit van de colleges te bevorderen, hanteren wij het 'hebben van praktijkervaring' als toelatingseis voor de opleiding.


VRC en curatorium

vrc

EMFC voldoet aan de hoge eisen die de VRC stelt. Daarom geeft ons diploma ook recht op inschrijving in het VRC-register. Ingeschrevenen mogen de titel RC en EMFC voeren.

Curatorium

Het curatorium bewaakt de kwaliteit van de opleiding en houdt toezicht op het functioneren van de organisatie. In voorkomende gevallen is het curatorium de beroepsinstantie voor de besluiten van de Toelatings- en Examencommissie.

Leden van het Curatorium

 • dr. P. van der Wijk, voorzitter (lid van het College van Bestuur bij Hanzehogeschool Groningen)
 • dhr. A. Geerts (voormalig directievoorzitter Rabobank; nu consultant en toezichthouder)
 • dhr. D. Vierstra (Managing Director van Phoibos Finance B.V. en Bestuurder namens de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam)
 • drs. E. Elzinga RC (Manager Finance & Control bij Gasunie Transport Services)
 • drs. J. van Hoof RA (Partner Energy & Utilities, PwC)
 • drs. A. Broers RC (Finance Manager, Nederlandse Aardolie Maatschappij)
 • drs. H.A. Snapper RA RC (directeur Financiën en Control, UMCG)
 • prof. dr. ir. P.M.G. van Veen-Dirks RC (hoogleraar management accounting, Rijksuniversiteit Groningen)

Toehoorders

 • prof. dr. E.P. Jansen (opleidingsdirecteur EMFC, Rijksuniversiteit Groningen)
 • dr. J.A. Neuijen (opleidingscoördinator EMFC, Rijksuniversiteit Groningen)

Laatst gewijzigd:25 september 2018 10:46