Skip to ContentSkip to Navigation
FEB for BusinessPart of University of Groningen

FEB for Business

Faculty of Economics and Business
FEB for BusinessBusiness SchoolExecutive mastersExecutive Master of Finance and Control

Ervaringen

emfc

Ieder jaar leveren onze docenten nieuwe talenten aan het bedrijfsleven. Lees hoe deze verschillende partijen de EMFC in Groningen (hebben) ervaren.


Lennart Dekker

Lennart Dekker is in september 2018 met de EMFC begonnen. Lennart is 26 jaar, woont in Groningen en is werkzaam bij een Gronings e-commercebedrijf in de telecomsector. Hij is bij dit bedrijf gekomen als student en maakte drie jaar geleden, na het afronden van zijn master Finance, de overstap naar de afdeling Control. Het bedrijf is in een paar jaar tijd in omzet gegroeid van 120 miljoen euro naar 300 miljoen euro. In diezelfde tijd is het control team gegroeid van 2 naar 7 FTE. Door de snelle groei verandert het bedrijf voortdurend, waardoor processen moeten worden aangepast om de organisatie schaalbaar te houden. De informele werkcultuur, de jonge hoogopgeleide collega’s en de mogelijkheid om zelf projecten op te zetten en uit te werken zorgen ervoor dat Lennart iedere dag met veel plezier naar zijn werk gaat .

1: Wat deed je besluiten om de EMFC te gaan doen?

‘Ik merkte dat ik behoefte had om een kijkje te nemen in de keuken van andere organisaties, zonder van baan te hoeven wisselen. De EMFC biedt deze mogelijkheid. Ik leer in de EMFC theorieën kennen achter bepaalde processen, kom te weten hoe ik deze theorieën kan toepassen in de praktijk aan de hand van praktijkvoorbeelden en leer van medestudenten hoe processen binnen hun organisaties verlopen.’

2: Pas je al kennis toe in je werk, die je hebt opgedaan in de EMFC?

‘Ik ben nu een half jaar met de studie bezig, en heb nog niet echt de tijd gehad om dit te doen. Wel heb ik de afgelopen maanden ideeën opgedaan die ik binnenkort graag verder wil uitwerken. Ik speel bijvoorbeeld met de gedachte voor het invoeren van extra interne controlemaatregelen.’

3: Een onderdeel van de EMFC is het vak Controllership, waarin je persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Heeft je dat al iets gebracht?

‘De intervisiebijeenkomsten, die onderdeel zijn van het vak Controllership, ervaar ik als erg prettig, omdat je daar heel open met elkaar kan bespreken waar je tegenaan loopt op inhoudelijk en persoonlijk vlak. Je krijgt dan feedback en tips van gelijkgestemden met uiteenlopende ervaringen.’

4: Is de studie te combineren met je werk?

‘Ik vind het goed te doen. Gemiddeld genomen besteed ik 8 uur per week aan de studie. Rondom tentamens en deadlines merk ik dat het moeilijker is om het studeerwerk evenredig te verdelen omdat dit simpelweg niet altijd mogelijk is met de wisselende drukte op mijn werk. Desalniettemin lukt het mij tot nu toe wel om een goede balans te vinden. Als het iets rustiger is op mijn werk doe ik wat meer voor de studie en vice versa.’

5: Wat vind je tot nu toe het prettigste aspect van de studie?

‘Wat ik met name erg waardevol vind aan de studie is dat ik het “waarom” achter reeds bestaande processen in mijn organisatie leer kennen, waardoor het uitnodigt om die processen naar een hoger niveau te tillen. Daarnaast krijg ik de mogelijkheid om mijn netwerk uit te breiden waarmee ik mijn referentiekader verder kan verbreden. Bovendien vind ik de collegedagen enorm gezellig!’

7: Hoe zie jij je toekomst voor je en hoe helpt de studie je daarbij?

‘Ik merk dat ik door de studie leer om op een hoger abstractieniveau mee te kunnen denken over processen, de rol van de controller en constructen zoals cultuur en performance. Met deze opgedane kennis hoop ik in de toekomst stappen te kunnen zetten naar een rol als business partner of financieel directielid.’


Erik Reintsema

“De combinatie van een persoonlijke benadering, respect voor de student en praktijkgerichte inzichten.”

“Wat ik als positief heb ervaren aan de EMFC is hoe de opleiding inspeelt op de actualiteit. Tijdens de colleges wordt uitvoerig ingegaan op zowel praktijkproblemen als ervaringen van de studenten zelf. Voor mij de juiste balans tussen theorie en praktijk.

Het volgen van de studie naast het hebben van een fulltimebaan vergt planning en doorzettingsvermogen. Verantwoordelijkheden op het werk drukken soms zwaar, gelukkig was de organisatie flexibel en stond ze open voor het gesprek. De opleiding opent letterlijk deuren, nog tijdens de studie kwamen er meerdere carrièrekansen voorbij. Bovendien houd je er een netwerk met goede contacten aan over.

Ik zie mezelf niet als een typische controller, ik richt mij veel meer op de softe elementen van het vak. Dat neemt niet weg dat ik balansen kan dromen, maar je zult altijd terug moeten naar de mensenkant; daar worden de cijfers gecreëerd. Het doorontwikkelen van vaardigheden en kennis stelt mij in staat om enerzijds aan de kant van de cijfers en systemen en anderzijds aan de mensenkant te werken. Tijdens de master worden beide kanten benadrukt.

Bovenal heb ik geleerd te relativeren en boven de materie te staan. Het is de kunst om dagelijks vanuit allerlei verschillende vakken en theorieën de problematiek op te lossen. Jezelf afvragen wat er aan de hand is, leert je de geleerde stof kritisch toe te passen. Dankzij deze integrale aanpak ben ik heel anders naar de werkelijkheid gaan kijken.”

Erik Reintsema
Manager accounting & reporting

Erik Reintsema is recentelijk afgestudeerd aan de deeltijd Executive Master of Finance & Control. Op dit moment is hij werkzaam als Manager accounting & reporting bij TVM verzekeringen. Voorheen was Erik CFO van Rabobank Almere.


Doede

“De rol van de controller verschuift van uitsluitend financieel schatbewaarder, naar gesprekspartner op business niveau. Interpersoonlijke vaardigheden bepalen je succes op dit meer senior niveau van de financiële functie.”

“Het hebben van financiële expertise is een noodzakelijke voorwaarde om als een financieel manager te kunnen opereren. Maar om echt het verschil te maken is er meer nodig dan dat; interpersoonlijke vaardigheden zijn cruciaal in een financiële topfunctie. In je loopbaan onderscheid je je op een gegeven moment niet meer op de inhoud. Dat je je vak verstaat is een gegeven. Om door te groeien naar de senior functies in het vak moet je in staat zijn om helder te communiceren, mensen te overtuigen en op constructieve wijze kritisch te zijn.

Door de jaren heen is de rol van de CFO duidelijk veranderd. Voorheen lag de nadruk meer op control, de laatste jaren verschuift dit steeds meer richting risicomanagement. Dit laatste betreft het inschatten van de risico’s binnen een organisatie en daarop kunnen acteren. Risico’s vormen zowel bedreigingen als kansen voor een organisatie. Hierover moet je intern goed kunnen communiceren, naar het bestuur en de toezichthouders, maar ook naar de buitenwereld. De rol van de financial is verschoven van uitsluitend financiële schatbewaarder, naar die van gesprekspartner op business niveau. Dat de focus op het financiële aspect van de functie hiermee wordt overstegen, maakt de rol in mijn ogen alleen maar interessanter.

De EMFC van de RUG groeit mee met deze verschuiving in de rol van de controller; ontwikkelingen die gaande zijn in de functie worden op de voet gevolgd, zodat de executive master steeds up to date is. De opleiding heeft een ingrijpende onderwijsvernieuwing doorgemaakt. Een belangrijke aanpassing is de uitbreiding van het vak Controllership. Gedurende de twee jaar van de opleiding is ieder trimester een volle dag gereserveerd voor de ontwikkeling van interpersoonlijke vaardigheden. Als lid van de Raad van Advies van de opleiding was ik hiervoor groot pleitbezorger. Ik ben van mening dat een executive master een pakket moet bieden waarmee je niet alleen kennis opdoet, maar waarmee je deze kennis ook op de juiste wijze leert inzetten en toepassen. Dáár heb je op de lange termijn iets aan.”

Doede Vierstra
Raad van Advies EMFC

Doede Vierstra heeft uitgebreid internationale ervaring opgedaan bij Unilever. Daarnaast is hij CFO geweest bij Koninklijke Friesland Foods, Wessanen en Nuon. Tegenwoordig zet Vierstra zich maatschappelijk breder in en is hij actief als toezichthouder bij kleinere ondernemingen en non-profit instellingen.


Helmie
‘Sparren over strategische vraagstukken’

“Ik heb tijdens de opleiding grote kennissprongen gemaakt. Daar heb ik nu, in mijn rol als concerncontroller bij de Gasunie, veel profijt van. Op dit fundament kun je een loopbaan lang doorbouwen.”

“Als je in dit vakgebied op hoog niveau het verschil wilt maken, kun je niet onder deze opleiding uit. Voorwaarde is dat je intrinsiek gemotiveerd bent om dit beroep uit te oefenen en in jezelf te investeren. De opleiding is academisch én praktisch. Een wezenlijke verdieping ten opzichte van je vooropleiding.

Ik wist al vroeg dat ik deze opleiding wilde volgen. Want wat is interessanter dan om je vanuit het financiële perspectief te bemoeien met alle denkbare strategische vraagstukken? Om met je expertise overal aan te schuiven en met iedereen te sparren? Dat is wat ik ambieerde en waar ik in mijn huidige werk de meeste energie en voldoening uit haal.

Dat ‘sparren’ krijgt veel nadruk tijdens de opleiding. Ik herinner me dat colleges vaak begonnen met een dilemma uit de actuele controllingpraktijk en de uitdaging om daar je mening over te formuleren en in kleine groepen verder te discussiëren. Dat is typisch voor de EMFC in Groningen: je leert in korte tijd ongelooflijk veel van docenten die specifieke wetenschappelijke kennis en praktijkervaring inbrengen. Aanvullend leer je minstens zoveel van de dialoog met je medestudenten die in een vergelijkbare loopbaanfase zitten. Met de meesten heb ik nog altijd contact. We vormen een hecht netwerk.”

Helmie Botter
Concerncontroller Gasunie

Helmie Botter werkt sinds 2002 bij de Nederlandse Gasunie in Groningen; sinds 2014 als concerncontroller. Zij volgde de opleiding EMFC van 2004 tot 2006. Eerder studeerde zij eveneens aan de RUG Economics. Daarnaast studeerde Helmie aan de European School of Management en Technology (ESMT).


‘Mooie balans in hard en zacht’

bob

“De financiële organisatie waar ik eindverantwoordelijk voor ben, is sterk gegroeid. Om mee te groeien, koos ik voor een praktische opleiding als de EMFC. Het programma sluit volledig aan op mijn ambities en behoefte aan verdieping.

"Het is mij in mijn eerste halfjaar gelukt om een tentamen verzet te krijgen. Dat zie ik op een andere universiteit niet zo snel gebeuren.
Die flexibiliteit beschouw ik als kenmerkend voor Groningen."

"De opleiding biedt een mooie balans in de harde en zachte kanten van het vak. Alles komt langs. De vakmatige competenties kun je overal onder de knie krijgen. De toegevoegde waarde van Groningen is de interactieve manier waarop je, in kleine groepen, met docenten en medestudenten focust op persoonlijke kwaliteiten die straks, op een strategische positie, het verschil maken.

Gezien mijn loopbaanontwikkeling ben ik zeer gemotiveerd om hier een succes van te maken. Dat is een absolute voorwaarde, want naast het wekelijkse college legt de opleiding flink beslag op de vrije tijd die ik naast mijn werk heb. Dat is echter, mede dankzij de flexibiliteit van de opleiding, goed te doen. Er wordt goed geluisterd en de opleiding houdt rekening met de agenda van studenten. Het is mij al eens gelukt om een belangrijk tentamen te verzetten. Ik had goede redenen voor mijn verzoek, maar denk niet dat een andere universiteit zich aan mij had aangepast.”

Bob Goeree
Student EMFC

Bob Goeree is sinds 2009 werkzaam als controller bij Synaeda Psycho Medisch Centrum in Leeuwarden. Hij behaalde eerder zijn MSc Technische Bedrijfskunde, IT aan de RUG.


‘Een bijzondere dynamiek waarin iedereen van iedereen leert’
Pieter-Jansen

“Cijfers zijn alleen boeiend in de context van hun toepassing; in de vertaalslag die je maakt naar strategie en bedrijfsvoering. Dáár bereiden wij jaarlijks een selecte groep gemotiveerde mensen met relevante werkervaring op voor.”

"Veel organisaties hebben aantoonbaar behoefte aan een nieuw type controller. Evident is dat die controller een wetenschappelijke, beroepsgerichte opleiding in accounting en financieel management als basis heeft. Minstens zo belangrijk is een mix van sociale vaardigheden, zodat je anderen weet te overtuigen en beïnvloeden en dat je leiderschap durft te tonen. Die controllers leiden wij op.

De lat ligt hoog. Wij zijn dé opleiding van controllers die de top willen halen in een complex vakgebied. Om die ambitie waar te maken, kent ons programma drie pijlers: excellente kennis op academisch niveau; concrete, aan de praktijk ontleende studiecases en interactieve training van persoonlijke vaardigheden. Ons docententeam weerspiegelt die drie-eenheid. Het is een breed, gepassioneerd team met wetenschappers en praktijkmensen, waar ik buitengewoon trots op ben.

Bij ons weet je nooit vooraf hoe een college gaat lopen. Er is ruimte voor spontaniteit, improvisatie en discussie. Dat kan doordat we de nadruk leggen op interactieve werkvormen met gemiddeld vijftien studenten per college. Dat geeft een aanstekelijke dynamiek, waarin we van elkaar leren. Ik geef zelf colleges en geniet telkens weer van de onvoorspelbaarheid en synergie.

Zo onvoorspelbaar als de colleges dikwijls zijn, zo zeker is het resultaat van de opleiding. Van veel oud-studenten weten we dat ze meedraaien in de top. En dankzij de hechte contacten en levendige netwerkactiviteiten, levert dat weer een permanente stroom aan actuele studiecases op.”

Pieter Jansen
Hoogleraar Controlling
Opleidingsdirecteur Executive Master of Finance and Control

Prof. dr. E.P. (Pieter) Jansen is als hoogleraar Controlling verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2016 is hij tevens opleidingsdirecteur van de Executive Master of Finance and Control. Daarvoor was hij onder meer directeur van enkele master- en bacheloropleidingen en universitair docent. Pieter is aan de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd in de Economische Wetenschappen. Hij studeerde politicologie en bestuurskunde aan de Universiteit Leiden.


‘Interactie met studiegenoten en diversiteit van de groep geven energie’
alie

“De opleiding geeft je een brede kijk op het controllersvak. De tijdsinspanning laat zich goed combineren met een baan. Als je een brede controllersfunctie ambieert en wilt investeren in jezelf, kan ik deze opleiding oprecht aanbevelen. Maar onderschat het niet!”

“De opleiding kost energie, maar geeft ook veel energie, vooral door de interactie met studiegenoten en de diversiteit van de groep. Mijn blik op hoe organisaties functioneren en wat mijn rol daarin kan zijn, is breder dan ooit. Als je echt gemotiveerd bent om het controllersvak op een hoog niveau uit te oefenen, is de tijdsinspanning goed op te brengen. Daar zeg ik zekerheidshalve bij dat je dat niet moet onderschatten als je een drukke baan hebt.

Mijn ideale plaatje? Als business controller een schakel zijn tussen bedrijfsvoering, strategie en finance. Ik laat graag zien dat controllers niet alleen maar ‘lastig’ zijn, maar vanuit hun expertise bijdragen aan de doelen die je samen wilt halen. Dat gaat verder dan de cijfers. Dat gaat over mensen en hun rol in de organisatie. Die verbinding met de werkvloer wil ik graag leggen. Deze opleiding geeft daar de handvatten voor.

Vanuit dat toekomstbeeld ben ik aan deze opleiding begonnen. Dat heeft me gebracht wat ik zocht: veel praktijk, diepgaande kennis, inspirerende discussies met docenten, medestudenten en gastsprekers, inzicht in mijn eigen rol. De opleiding is zo breed en divers, dat je er zelf kunt uithalen wat voor jou relevant is en aansluit op je loopbaanfase en persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt een goed beeld van de mogelijkheden die je als controller hebt. Een aspect dat mij betreft nóg beter belicht mag worden, is de toekomst van het controllersvak: de ontwikkelingen die op ons afkomen, met name op technologisch vlak, zijn van ongekende invloed op het bedrijfsleven, maar ook op de Finance & Control functies binnen organisaties. Wat dit betekent voor de controllers van de toekomst, vakinhoudelijk, maar ook op het gebied van competenties, verdient extra aandacht.”

Alie Heemskerk
Student EMFC                    

Alie Heemskerk werkt sinds 2012 als Business Controller bij de Rabobank. Daarvoor was ze als accountant verbonden aan Deloitte. Zij haalde haar MSc Accountancy aan de RUG, evenals haar Executive Master of Accountancy.


ralph
'Mijn colleges lijken op een juridisch steekspel’

“Dé uitdaging van ons vak is de enorme informatiedichtheid door de toenemende digitalisering. Het is de kunst om in die overvloed door te dringen tot de kern en relevante informatie te scheiden van alle ballast die de rapportagekwaliteit schaadt.”

“Weten hoe je de interpretatieruimte benut en accountants overtuigt met een heldere analyse en steekhoudende argumenten. Dát spel wil ik studenten bijbrengen. Want ik weet dat accountants graag zien dat opdrachtgevers scherp zijn en niet terugdeinzen voor een kritisch tegengeluid.

Kwaliteit is mijn kernthema. Vanuit mijn verantwoordelijkheid voor het Deloitte IFRS-center of Excellence ondersteun ik collega’s met alle beschikbare kennis, data en technologieën om hun audits volgens de hoogste kwaliteitsnormen uit te voeren. Die ervaring hoop ik op een aansprekende manier met mijn EMFC-studenten in Groningen te delen.

Dat doe ik met behulp van interactieve, op de casuïstiek gebaseerde werkvormen. Ieder college speelt zich af rond een concrete, geanonimiseerde vraagstellingen, vaak rechtstreeks uit de praktijk. Tijdens een eerste discussie kiest iedereen een stelling. Van daaruit gaan we een bijna juridisch steekspel aan, waarin alle normeringen, ethische bezwaren en grijze gebieden voorbij komen. Dit scherpt niet alleen de bestaande kennis aan, maar vooral vaardigheden en gedragseigenschappen die succesbepalend zijn voor effectief argumenteren, overtuigen, nuanceren en controleren.

Die combinatie van academische kennis en goed getrainde gedragseigenschappen is dé kernvoorwaarde om te excelleren in een vakgebied met zeer complexe internationale standaards. Daar moet je echt je weg in kunnen vinden. Want de juridisering van ons vak is een feit en neemt alleen maar toe.”

Ralph ter Hoeven
Partner Deloitte
Professor Financial Accounting EMFC

Ralph ter Hoeven is sinds 2005 als partner verbonden aan Deloitte. In dit jaar werd hij tevens benoemd tot hoogleraar aan de RUG. Hij geeft leiding aan het IFRS*-center of Excellence, een onderdeel van de vaktechnische afdeling van Deloitte Accountants. Ralph ter Hoeven is registeraccountant en bedrijfseconoom. Hij promoveerde in 1997 op het onderwerp Reorganizations and Financial Reporting aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

*International Financial Accounting Standards


‘Universele bagage voor dynamische context’

henk

“Door de interactie met vakgenoten en de externe reflectie zet je grotere stappen dan wanneer je een vergelijkbare opleiding ‘on the job’ doet. Je komt écht verder, als professional en als mens.”

“De CFO is het geweten van de organisatie. Je hebt diepgaande vakinhoudelijke kennis en een evenwichtig karakter nodig om anderen een spiegel voor te houden en beslissingen te nemen vanuit je persoonlijke morele en ethische kompas. Voor die unieke combinatie pakt de opleiding EMFC zijn verantwoordelijkheid en rol.

De kwaliteit van de opleiding ligt besloten in de gedrevenheid waarmee het docententeam de wetenschap en praktijk samenbrengt, zich verdiept in wat er speelt en weet welke trends duurzaam en relevant zijn voor de opleiding. Met als doel: talentvolle mensen afleveren die stevig in hun schoenen staan in hun rol als controller op leidinggevende posities.

De complexiteit van die rol neemt toe. Het accent verschuift steeds meer van informatie naar risicomanagement. Trends als Big Data, 3D Printing en het ‘Internet of Things’ dwingen tot nieuwe business modellen en transities, ook in mijn sector, de gezondheidszorg. Die veranderende context vergt veel van de inhoudelijke en sociale bagage die je kwalificeren als strategisch gesprekspartner.

Uit ervaring kan ik zeggen: deze opleiding geeft je die bagage. Ik heb hem zelf gevolgd, van 2005 tot 2007. Een waardevolle herinnering aan de verbreding van mijn expertise die bruikbaar is in mijn huidige positie en aan de levendige debatten met docenten en studiegenoten. Ik heb er geleerd dat je alleen standvastig en overtuigend kunt zijn op basis van feitelijke argumenten; dat niet per se de slimste de top bereikt, maar degene met de best ontwikkelde sensibiliteit voor mensen, organisaties en ethische dilemma’s.”

Henk Snapper
CFO/RvB-lid UMCG

Henk Snapper is sinds 2015 lid van het curatorium van de opleiding en ziet vanuit die verantwoordelijkheid toe op de kwaliteit en actualiteit. Henk Snapper is sinds 2005 werkzaam bij het UMCG. Daar trad hij in 2013 tot de Raad van Bestuur.

Laatst gewijzigd:08 juli 2019 17:16