Skip to ContentSkip to Navigation
FEB for BusinessOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

FEB for Business

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
FEB for BusinessBusiness SchoolExecutive mastersExecutive Master of Finance and ControlExecutive Master of Finance and Control

Aanmelding en toelating

people
Samen uw opties bespreken?

U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek met een van de leden van het opleidingsmanagement. In dit gesprek lichten wij de opleiding nader toe en verkennen we – samen met u – hoe deze aan uw professionele ontwikkeling kan bijdragen. Daarnaast verstrekken we informatie over de aanmeldings- en toelatingsprocedure en eventuele deficiënties.


Hoe kunt u zich aanmelden voor de opleiding?

Na afloop van het gesprek ontvangt u een formulier waarmee u zich officieel aan kunt melden. Wij vragen u de volgende documenten bij te sluiten:

  • kopieën van behaalde diploma’s, vakkenoverzicht en toegekende cijfers
  • curriculum vitae
  • bevestiging van de werkgever dat u in een controllersfunctie werkzaam bent of binnenkort werkzaam zult zijn

De definitieve beslissing tot toelating wordt genomen door de Toelatingscommissie. Deze bestaat onder anderen uit prof. dr. E.P. Jansen en dr. B. Crom. In de commissie zit tevens een controller die op hoog niveau in het bedrijfsleven werkzaam is.


Kosten
  • Het collegegeld voor de 2-jarige EMFC bedraagt in totaal € 22.000. De facturering hiervan vindt plaats in 2 delen van € 11.000. Dit bedrag is inclusief syllabi en begeleiding van de afstudeeropdracht.
  • Reis- en excursiekosten en studiekosten zijn niet in dit bedrag inbegrepen. Voor deze kostenposten moet u rekening houden met een extra totaalbedrag van ongeveer € 2.500.
  • Als uw uitgangssituatie vergt dat u één of meerdere delen van het deficiëntietraject volgt, brengen wij die apart in rekening. Per onderdeel geldt een prijs van € 480.
Laatst gewijzigd:09 oktober 2018 13:49