Skip to ContentSkip to Navigation
FEB for BusinessPart of University of Groningen

FEB for Business

Faculty of Economics and Business
FEB for BusinessBusiness SchoolExecutive mastersExecutive Master of Finance and Control

Aanmelding, toelating en kosten

people
Samen uw opties bespreken?

U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek met een van de leden van het opleidingsmanagement. In dit gesprek lichten wij de opleiding nader toe en verkennen we – samen met u – hoe deze aan uw professionele ontwikkeling zal bijdragen. Daarnaast verstrekken we informatie over de aanmeldings- en toelatingsprocedure en eventuele deficiënties.


Hoe kunt u zich aanmelden voor de opleiding?

Na afloop van het kennismakingsgesprek en bij een positief advies ontvangt u een formulier waarmee u zich kunt aanmelden. Wij vragen u de volgende documenten bij te sluiten:

 • kopieën van behaalde diploma’s, vakkenoverzicht en toegekende cijfers
 • curriculum vitae


Toelatingseisen

U bekleedt een financiële functie (bij voorkeur als controller) en u beschikt over een academisch werk- en denkniveau. U heeft dit academische werk- en denkniveau ontwikkeld door:

 • de afronding van een wetenschappelijke master-opleiding aan een Nederlandse universiteit of een opleiding aan niet-Nederlandse met een daarmee vergelijkbaar niveau;
 • het opdoen van twee jaar werkervaring in voor controlling relevante functies na afronding van de eerdergenoemde opleiding.

Indien u geen wetenschappelijke master-opleiding heeft afgerond, kunt u toelaatbaar zijn, mits u door een combinatie van opleiding en relevante ervaring een academisch werk- en denkniveau heeft ontwikkeld. Hierbij geldt dat u aan alle onderstaande voorwaarden moet voldoen:

 • u heeft zowel een afgeronde bachelor-opleiding als een afgeronde, voor controlling relevante, post-HBO-opleiding (bijvoorbeeld de opleiding tot Accountant Administratie Consulent of HOFAM);
 • u heeft minimaal 5 jaar werkervaring;
 • u bekleedt een functie op academisch niveau;
 • u volgt de deficiëntiecursus Methodologie.

Iedereen die wordt toegelaten tot de EMFC dient te beschikken over basiskennis op voor controllersbelangrijke vakgebieden. Voor kandidaten die bepaalde basiskennis missen worden deficiëntiecursussen georganiseerd.


Kosten

 • Het collegegeld voor de 2-jarige EMFC bedraagt in totaal € 22.000. De facturering hiervan vindt plaats in 2 delen van € 11.000. Dit bedrag is inclusief syllabi en begeleiding van de afstudeeropdracht.
 • Reis- en excursiekosten en studiekosten zijn niet in dit bedrag inbegrepen. Voor deze kostenposten moet u rekening houden met een extra totaalbedrag van ongeveer € 2.500.
 • Als uw uitgangssituatie vergt dat u één of meerdere delen van het deficiëntietraject volgt, brengen wij die apart in rekening. Per onderdeel geldt een prijs van € 480.

Belastingaftrek
Als u in Nederland belasting betaalt, zijn studiekosten vaak aftrekbaar. Onder andere daarom betaalt u het collegegeld in 2 keer. De belastingdienst of een belastingadviseur kan je hierover meer vertellen.

Levenlanglerenkrediet van DUO
Sinds het studiejaar 2017-2018 is het mogelijk om bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) geld te lenen om een studie mee te financieren middels het Levenlanglerenkrediet .

Laatst gewijzigd:28 mei 2019 10:56