Skip to ContentSkip to Navigation
FEB for BusinessOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

FEB for Business

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
FEB for BusinessBusiness SchoolCursussenHR Top Executive Leadership ProgrammeBlijf ontwikkelen

Programma

Programma 2

Het HR Top Executive Leadership Programme – Connecting HR with Business Strategy bestaat uit drie modules. De eerste module gaat van start met een overzicht van de opleiding en een introductie van de casus. Het resterende deel van de cursus bestaat uit colleges die worden gegeven door zowel professoren als gastsprekers, diner pensants, waarbij u in gesprek gaat over verschillende thema’s, en het uitwerken van de casus. De verbinding tussen theorie en empirie staat in het programma centraal.

De casus

U krijgt een concrete (internationale) casus. Daarvandaan komen strategische vragen, over de toekomst, organisatie-inrichting en daarmee over het leiderschap van een n.t.b. organisatie. Deze casus betreft elementen en problematiek op macro-, meso- en micro-niveau. In groepjes gaat u stapsgewijs werken aan deze casus en ook aan andere tussenopdrachten. Uiteindelijk zult u de uitkomsten van de casus presenteren aan de CEO van de betreffende organisatie.

Modules

De sessies kenmerken zich door:

  • Vertaling van meest recente academische inzichten in de thema’s
  • Gebruik van evidence-based kennis
  • De toepassing in praktische cases met sprekers uit de praktijk
  • Vertaling naar uw eigen organisatie
  • Focus op de centrale rol voor HR bij dit alles
  • Een mix van sprekers uit de wetenschap (RUG) en de praktijk, gebruik makend van het netwerk van RUG expertisecentrum In the LEAD

Module 1

Dagdeel

Omschrijving

1

Het eerste dagdeel van module 1 staat in het teken van kennismaking. Naast het schetsen van de eigen positie van alle deelnemers komen ook de vragen die op dit moment in uw organisaties leven aan de orde. Daarnaast krijgt u een toelichting over de doelen en opzet van de cursus, met daarbij ook een introductie van de casus.

2

In het tweede dagdeel van module 1 worden in groepjes de eerste ideeën over de casus besproken. Ook blikken we terug op wat er nou eigenlijk allemaal is veranderd in organisaties in relatie tot ontwikkelingen in de buitenwereld.

3

Tijdens een diner pensant onderzoekt u het thema ‘de globaliserende wereld’. Onder het genot van een gezamenlijke maaltijd gaat u met uw tafelgenoten hierover in gesprek.

4

Het vierde dagdeel van module 1 staat volledig in het teken van macro. Prof. Garretsen en prof. Beugelsdijk bespreken strategische overwegingen vanuit de macro-context en leggen daarbij de nadruk op profit organisaties. Ook wordt er deze ochtend aan de casus gewerkt.

5

Prof. Lars Tummers gaat in op de governance van veerkrachtige organisaties. Hoe de organisatie en het leiderschap zich aanpassen aan trends, zijn vragen die onder meer aan de orde komen. Hierbij ligt de nadruk op not-for-profit organisaties. Daarnaast wordt er een praktijk-casus over de betekenis van macro-trends voor een specifieke publieke organisatie behandeld.

Module 2

Dagdeel

Omschrijving

1

Deze ochtend staat volledig in het teken van recapituleren. Prof. Muller onthult zijn visie over strategie en organisatie terwijl prof. Faems zijn inzichten over netwerken met u deelt.

2

Een praktijk-spreker en tevens academicus over de netwerkorganisaties Mark van Twist bespreekt met u een concreet voorbeeld over een meso-vraagstuk uit de praktijk.

3

Opnieuw gaat u de dialoog aan met medecursisten tijdens een diner pensant. Dit keer is het thema stakeholders in de buitenwereld, gekoppeld aan vragen rondom ondernemerschap.

4

Prof. Stoker en prof. Rink bespreken tijdens het vierde dagdeel van module 2 leiderschap in organisaties en teams en diversiteit.

5

Adviseur en tevens hoogleraar aan de VU Rob van Eijbergen deelt zijn inzichten over implementatie van organisatiemodellen en relevantie van leiderschap. Ook Heleen van Essen, Integrated Talent Partner bij Philips, spreekt over de ontwikkeling van talent management van general management.

Module 3

Dagdeel

Omschrijving

1

Module 3 staat vooral in het teken van uzelf als HR-manager. U gaat zelf aan zet door te kijken hoe HR zo’n rol kan vervullen, hoe ze zelf is ingericht en wat dit van u vraagt als HR-directeur.

2

Tijdens het tweede dagdeel van module 3 werkt u aan de casus.

3

Tijdens het laatste diner pensant staat het thema HR zelf centraal. Hierbij zijn onder meer de directeur HR van het Martini Ziekenhuis Sjoerd van der Zee en Director HRM van Berenschot Joep Bolweg aanwezig.

4

De CEO van Unilever Paul Polman onthult zijn verhaal over duurzaamheid, ontwikkelingen in de maatschappij, ondernemerschap en de rol van organisaties bij veranderingen. Daarnaast werkt u voor het laatst aan de casus.

5

Naast een terugkoppeling van verkregen inzichten naar de eigen organisatie gaat u tijdens het vijfde dagdeel van module 3 uw uitkomsten van de casus aan de CEO /CFO van de betreffende organisatie presenteren.

Laatst gewijzigd:01 november 2017 15:25