Skip to ContentSkip to Navigation
FEB for BusinessOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

FEB for Business

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
FEB for BusinessBusiness SchoolCursussenTop-HR LeiderschapsprogrammaBlijf ontwikkelen

Waarom deze opleiding?

Waarom deze opleiding

Het zesdaags executive programma wordt gegeven door gerenommeerde wetenschappers en door top-experts uit het bedrijfsleven en de publieke sector. In het programma besteden we aandacht aan actuele trends die op organisaties afkomen, denk dus aan onderwerpen als robotisering, de opkomst van de platform-economie, big data en globalisering. Daarbij gaat het altijd om vragen als: Wat zijn de ontwikkelingen in de buitenwereld die relevant zijn voor mijn organisatie? Hoe zijn deze ontwikkelingen gerelateerd aan de strategie van de organisatie? Wat betekent dit voor het huidige en toekomstige leiderschap in mijn organisatie? En uiteraard, wat betekent dit voor de veranderende rol van HR? De antwoorden op deze vragen dragen bij aan de verdere uitbouw van uw strategische partnerrol als eindverantwoordelijke HR-professional.

Leerdoelen

Aan het eind van de opleiding heeft u:

  • Inzicht in recente trends en ontwikkelingen op verschillende niveaus die cruciaal zijn voor effectief leiderschap in organisaties
  • Inzicht in de wijze waarop HR een rol kan spelen in het vergroten van de effectiviteit van leiderschap, gegeven deze trends
  • Kennis en inzichten toegepast op concrete praktijkvoorbeelden
  • De mogelijkheid om de verkregen inzichten te vertalen naar de eigen organisatie
  • Inzichten verkregen in uw eigen effectiviteit


Janka Stoker, programmadirecteur

"Onze opleiding biedt een verdere verdieping en vooral actualisering van uw strategische kennis, dankzij de nieuwste wetenschappelijke inzichten, in combinatie met inzichten van top sprekers uit de praktijk. Na afronding bent u als HR-eindverantwoordelijke een betere sparringpartner in het MT van uw organisatie."

Programmadirecteur Janka Stoker, hoogleraar Leiderschap & Organisatieverandering en directeur expertisecentrum In the LEAD, Rijksuniversiteit Groningen

Laatst gewijzigd:21 maart 2018 15:24