Skip to ContentSkip to Navigation
FEB for BusinessOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

FEB for Business

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
FEB for BusinessBusiness SchoolExecutive programma'sOpleiding Environmental, Social & Governance (ESG) AssuranceOpleiding Environmental, Social & Governance (ESG) Assurance

Voor wie is de ESG Assurance opleiding?

U bent (register)accountant of materiedeskundige met een HBO of WO opleiding, of beschikt over een (afgeronde) theoretische accountantsopleiding of een HBO of WO opleiding met minimaal twee jaar relevante werkervaring. U wilt uw deskundigheid op het gebied van controle van niet-financiële informatie of geïntegreerde verslaggeving van ondernemingen vergroten en daarnaast uw controletechnieken aantoonbaar en waarneembaar verbeteren.

U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek met de coördinator of de directeur van de opleiding. In dit gesprek verkennen we samen met u, hoe deze opleiding aan uw professionele ontwikkeling kan bijdragen. Daarbij bespreken we ook de aanmeldings- en toelatingsprocedure en eventuele deficiënties.

Studiebelasting


Plenaire colleges
De zes collegedagen zijn hele collegedagen. De locatie is Leusden. De dagen zijn zodanig gepland dat de cursisten tijdens de busy season geen colleges hoeven te volgen.

Online bijeenkomsten

Ongeveer twee weken na ieder plenair college vindt een internet college plaats. Dit college zal naar verwachting ongeveer één uur duren en is bedoeld om nadere informatie te geven bij het plenair college dat is geweest en het plenair college dat aanstaande is en om vragen van cursisten te beantwoorden met betrekking tot de opdrachten.

Studiebelasting

Naast het bijwonen van de plenaire en internet colleges ontvangen de cursisten voorafgaand aan ieder college materiaal ter bestudering. Daarbij wordt zo veel mogelijk gewerkt met hele korte video's (5 tot 10 minuten) waarin basiskennis wordt toegelicht, zodat tijdens de collegedag zelf op de materie kan worden ingegaan. Bovendien is het bekijken van korte video's minder inspannend dan het lezen van zware publicaties. Uiteraard zal wel een aantal publicaties/papers worden gebruikt, maar dat zijn geen hoog wetenschappelijke complexe onderzoeken. Het bekijken en lezen zal maximaal vier uur in beslag nemen. De colleges zijn gericht op de toepassing in de praktijk.

De opleiding rondt niet af met een tentamen, maar de cursisten maken per college een opdracht. Dit zijn vijf opdrachten die tezamen een portfolio vormen op basis waarvan een cijfer wordt gegeven. De opdracht betreft de toepassing van de inhoud van ieder college op het jaarverslag van een grote Nederlandse onderneming. Het portfolio bestaat in totaal uit vijf papers (op basis van vijf plenaire colleges - het zesde college is afsluitend). De cursist zal per keer een aantal uren nodig hebben om het betreffende jaarverslag aan de hand van de gestelde vragen te analyseren.

Last modified:07 May 2018 3.50 p.m.