Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsPraktische informatieCollegegeldTarieven

Instellingscollegegeldtarief

- collegegeldtarieven -

Als je op het moment van inschrijven of gedurende het studiejaar niet (meer) aan alle voorwaarden voor het wettelijk collegegeld voldoet, moet je het instellingscollegegeld betalen. Er zijn twee categorieën: instellingscollegegeld I en het hogere instellingscollegegeld II. De categorie waartoe je behoort, is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Instellingscollegegeld I

Het instellingscollegegeld I is in hoogte gelijk aan het wettelijk collegegeld. Je betaalt het instellingscollegegeld I als één van de onderstaande situaties van toepassing is.

UAF

Je bent door het UAF als vluchteling-student erkend.  

Erasmus Mundus-opleiding

Je bent door de faculteit erkend als deelnemer aan een Erasmus Mundus-opleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen en je voldoet niet aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld.

Instellingscollegegeld II

Je betaalt het instellingscollegegeld II als je niet voldoet aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld I. De hoogte van het instellingscollegegeld II is afhankelijk van de gekozen bacheloropleiding of masteropleiding.

Laatst gewijzigd:05 oktober 2018 14:13
printView this page in: English