Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsPraktische informatieCollegegeldTarieven

Overgangsbepaling studiejaar 2016-2017

- collegegeldtarieven en vergoedingen-

In de overgangsbepaling staat welke studenten van de Rijksuniversiteit Groningen toch het instellingscollegegeld I betalen, ondanks dat zij niet voldoen aan de reguliere voorwaarden voor dit tarief.

Studiejaar 2016-2017

1. Herinschrijving deeltijd of duale opleiding

Bij herinschrijving in het studiejaar 2016-2017 voor een deeltijd of duale opleiding betaal je een instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk collegegeld. Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je stond in het studiejaar 2009-2010 als deeltijdstudent ingeschreven voor een deeltijd of duale opleiding
 • Je betaalde in het studiejaar 2009-2010 een collegegeld van €1.215.
 • Je hebt sindsdien ononderbroken ingeschreven gestaan voor deze opleiding.
 • Je komt niet in aanmerking voor betaling van het wettelijk collegegeld of het instellingscollegegeld I.

Voorwaarden afronden opleiding
Je kunt de opleiding waarvoor je in het studiejaar 2009-2010 stond ingeschreven, afronden tegen betaling van een instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk collegegeld gedurende de nominale cursusduur van de opleiding met maximaal 1 studiejaar uitloop. Let op:

 • De cursusduur wordt berekend vanaf het eerste jaar van inschrijving voor de betreffende opleiding.
 • Je mag de inschrijving voor deze opleiding niet onderbreken.
 • Deeltijdstudenten: dubbele nominale cursusduur met maximaal 1 studiejaar uitloop.

Deze bepaling is in het studiejaar 2016-2017 alleen van toepassing op studenten die in de loop van het studiejaar 2009-2010 met hun deeltijdopleiding zijn gestart. De bepaling vervalt per 1 september 2017.

2. Herinschrijving masteropleiding faculteit Rechtsgeleerdheid

Bij herinschrijving in het studiejaar 2016-2017 betaal je een bedrag van € 11.200,- als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je stond in het studiejaar 2014-2015 als student ingeschreven voor een masteropleiding bij de faculteit Rechtsgeleerdheid.
 • Je betaalde in het studiejaar 2014-2015 een instellingscollegegeld van € 10.800,-.
 • Je hebt ononderbroken ingeschreven gestaan voor deze opleiding.

Deze bepaling is in het studiejaar 22016-2017 alleen van toepassing op studenten die in de loop van het studiejaar 2014-2015 met hun masteropleiding zijn gestart. De bepaling vervalt per 1 september 2017.

Bij herinschrijving in het studiejaar 2016-2017 betaal je een bedrag van € 6.000,- als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je stond in het studiejaar 2014-2015 als student ingeschreven voor een masteropleiding bij de faculteit Rechtsgeleerdheid.
 • Je betaalde in het studiejaar 2014-2015 een instellingscollegegeld van € 5.800,- (deeltijdtarief).
 • Je hebt ononderbroken ingeschreven gestaan voor deze opleiding.

Bovenstaande is van toepassing voor de nominale cursusduur van de opleiding plus één uitloopjaar. Het overgangstarief wordt jaarlijks geïndexeerd conform de reguliere instellingstarieven.

Laatst gewijzigd:13 oktober 2016 13:46
printView this page in: English