Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsPraktische informatieCollegegeldTarieven

Collegegeld voor een tweede opleiding van dezelfde graad

- collegegeldtarieven -

Je mag één bachelor- en één masteropleiding aan een bekostigde instelling in Nederland volgen tegen het wettelijk collegegeld, mits je voldoet aan nationaliteitsvereiste. Als je nog een tweede bachelor- of masteropleiding wilt volgen, betaal je in principe het hogere instellingscollegegeld II van de Rijksuniversiteit Groningen vanaf het moment dat de eerste bachelor- of masteropleiding is afgerond.

Wanneer betaal je het wettelijk collegegeld voor tweede opleiding van dezelfde graad?

In een aantal gevallen kom je in aanmerking voor het wettelijk collegegeld:

  • Je behaalt een bachelor- of mastergraad, terwijl je tegelijkertijd staat ingeschreven voor een tweede bachelor- of masteropleiding. Je mag de tweede opleiding vervolgen tegen het wettelijk collegegeld. Je moet dan wel voor de tweede opleiding ononderbroken ingeschreven blijven staan vanaf het moment dat je de (eerste) graad hebt behaald en je moet voldoen aan het nationaliteitsvereiste.
  • Je bent in het bezit van een bachelor- of mastergraad van een bekostigde instelling in Nederland en je schrijft je voor de eerste keer in voor een bachelor- of masteropleiding die leidt tot een eerste of tweedegraads onderwijsbevoegdheid of een bachelor- of masteropleiding op het gebied van de gezondheidszorg. Je betaalt het wettelijk collegegeld, mits je voldoet aan het nationaliteitsvereiste.

    N.B.: In het geval dat je een graad hebt behaald op het gebied van onderwijs en je schrijft je voor de eerste keer in voor een opleiding in de gezondheidszorg, dan ben je voor deze tweede opleiding het instellingscollegeld II verschuldigd.

Toelichting hoogte instellingscollegegeld

Wanneer betaal je een vergoeding?

  • Je bent in het bezit van een hbo-bachelorgraad en je volgt aan de Rijksuniversiteit Groningen een pre-masterprogramma van 60 EC of minder. Je betaalt voor elke EC die je moet halen een vergoeding.
Laatst gewijzigd:29 augustus 2018 10:25
printView this page in: English