Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsPraktische informatieCollegegeldTarieven

Pre-masterprogramma's

- collegegeldtarieven en vergoedingen-

Voor een pre-masterprogramma betaal je per variant een vergoeding.

Tarieven studiejaar 2018-2019

Pre-masterprogramma Tarief
15 ECTS € 515,-
30 ETCS € 1.030,-
45 ECTS € 1.545,-
60 ECTS € 2.060,-

Uitzondering

Sommige faculteiten hanteren andere varianten. De vergoeding voor deze varianten wordt vastgeteld op grond van de bovenstaande programma's en naar rato aangevuld met € 34 per ECTS (afgerond).

Twee voorbeelden:

  • Vergoeding programma 20 EC = vergoeding programma 15 EC + 5 x € 34,-
  • Vergoeding programma 40 EC = vergoeding programma 30 EC + 10 x € 34,-

Betaling

Je betaalt de vergoeding in één keer of in termijnen. Bij betaling in termijnen loopt de inning door tot je het volledige bedrag hebt betaald.

Studiejaar 2018-2019

In Studielink kun je alleen het bedrag € 2.060,- kiezen. Als de faculteit de Verklaring Toelating Pre-masterprogramme (VTP) heeft afgegeven, wordt de vergoeding naar rato aangepast aan het werkelijk aantal ECTS.

Geen recht op restitutie

Je hebt geen recht op restitutie als je je uitschrijft tijdens het studiejaar, behalve als je in de eerste drie maanden van je inschrijving via Studielink een verzoek tot uitschrijving hebt ingediend.

Restitutiebedrag studiejaar 2018-2019

Het bedrag is afhankelijk van het aantal maanden dat je ingeschreven hebt gestaan.

Aantal maanden ingeschreven Restitutiebedrag
1 maand betaalde bedrag - 1/12 van € 2.060,-
2 maanden betaalde bedrag - 2/12 van € 2.060,-
3 maanden betaalde bedrag - 3/12 van € 2.060,-
langer dan 3 maanden geen recht op restitutie

Neem contact op met de studentendecanen van het Studenten Service Centrum als je je door bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld ziekte, na 3 maanden uitschrijft.

Laatst gewijzigd:03 oktober 2018 10:27
printView this page in: English