Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsPraktische informatieCollegegeldTarieven

Collegegeldtarieven en vergoedingen

Het collegegeld wordt elk jaar voor één studiejaar – 1 september t/m 31 augustus – vastgelegd. Afhankelijk van je persoonlijke situatie betaal je het wettelijk collegegeld of het instellingscollegegeld. Voor welk tarief jij in aanmerking komt, is afhankelijk van je nationaliteit en of je al eerder eenzelfde graad hebt behaald.

Let op: het collegeld voor het volgend collegejaar wordt jaarlijks eind oktober bekend gemaakt.

Tarieven  

Wettelijk collegegeldtarief

Je betaalt het wettelijk collegegeld als je voldoet aan het nationaliteitsvereiste en je hebt niet eerder eenzelfde graad behaald.

Instellingscollegegeldtarief

Je betaalt het instellingscollegegeld als op het moment van inschrijven of gedurende het studiejaar niet (meer) aan alle voorwaarden voor het wettelijk collegegeld voldoet.

Vergoeding pre-masterprogramma's

Voor een pre-masterprogramma betaal je voor elke EC die je moet halen een vergoeding.

printView this page in: English