Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademie

Winnaar Wubbo Ockelsprijs 2014

De Campus Winschoten heeft de Wubbo Ockelsprijs 2.0 gewonnen. De prijs wordt voor de tweede keer uitgereikt aan de meest duurzame school uit Noord-Nederland. De winnaar krijgt een bedrag van 10.000 euro, beschikbaar gesteld door de NHL, de Hanzehogeschool, Stenden University en de Rijksuniversiteit Groningen.

De jury van de Wubbo Ockelsprijs was onder de indruk van de veelzijdigheid van de school uit Winschoten. Over de afgelopen jaren zijn talloze projecten opgezet om bewustzijn over duurzaamheid te vergroten. Ook was de jury lovend over de grote betrokkenheid van de leerlingen. Bij de Campus Winschoten staan de leerlingen voorop, zij dragen de duurzame projecten. De Campus Winschoten is een samenwerkingsverband tussen het Dollard College, Noorderpoort en AOC Terra.

Prijzengeld

De prijswinnaar wil de gewonnen prijs inzetten om ook in de toekomst duurzaamheid een belangrijke plaats in het lesprogramma te geven. Zo wil de school een gedeelte investeren in tablets, die bij de duurzaamheidsprojecten worden gebruikt. Daarnaast is de Campus Winschoten bezig met het opzetten van een ‘Huis van de toekomst’. Over de komende jaren moet dit zeer duurzame huis worden met behulp van leerlingen, school en bedrijfsleven een van de uithangborden van de school zijn.

Ter nagedachtenis aan Wubbo Ockels

Wubbo Ockels was vorig jaar betrokken bij het opzetten van deze prijs. Het was zijn nadrukkelijke wens deze speciaal op scholen en scholieren te richten. Ook dit jaar was Nederlands eerste astronaut betrokken bij de voorbereidingen. De jury is blij dat er weer een waardige winnaar van de prijs gevonden is.

Prijsuitreiking

De prijs werd donderdagavond 26 juni uitgereikt op de Campus in Winschoten. Tijdens de bijeenkomst werden de leerlingen en ouders van de leerlingen geïnformeerd en werd stilgestaan bij het overlijden van de naamgever van de prijs.

Bron: http://www.rtvnoord.nl/content/foto/groot/groot_140626-prijs.jpg
Bron: http://www.rtvnoord.nl/content/foto/groot/groot_140626-prijs.jpg

Media

Dagblad van het Noorden en RTV Noord waren beide aanwezig bij de uitreiking van de Wubbo Ockelsprijs. Lees het artikel in het Dagblad van het Noorden en bekijk het filmpje van RTV Noord.

Laatst gewijzigd:03 juli 2014 16:17