Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieWetenschapsknooppunt

Onderzoek

Wetenschapsknooppunt Noord-Nederland

Sinds half september ben ik als promovenda betrokken bij het Orion Programma van het Wetenschapsknooppunt Noord-Nederland. Via dit knooppunt kunnen s cholen arrangementen kiezen op het gebied van wetenschap en techniek. Deze activiteiten worden aangeboden door: het Universiteitsmuseum (RuG), de Magneet (PA-HG), de Scholierenacademie (RuG)- Kinderuniversiteit, het Mobiele Planetarium en de Zout Express. De doelstelling van het Orion Programma is om binnen en met het basisonderwijs stimulerende, talentlokkende leeromgevingen te creëren.

Promotieonderzoek

In mijn promotieonderzoek bekijk ik hoe het programma verbeterd kan worden, zodat de activiteiten de talenten van kinderen zo goed mogelijk ontluiken en ontwikkelen en zodanig dat de activiteiten passen bij de onderwijspraktijk van de scholen.

Wat gebeurt er nu?

Dit schooljaar zijn tien scholen bij het Orion Programma betrokken. Op deze scholen is een ‘ startfoto’ gemaakt. Vervolgens hebben scholen voor activiteiten gekozen die passen bij hun onderwijspraktijk. Op dit moment worden bij het activiteitenaanbod diverse voor- en natrajecten ontwikkeld. Terwijl de scholen de arrangementen uitvoeren, wordt gekeken naar het effect van het arrangement op het wetenschappelijk redeneren en enthousiasme van kinderen (en leerkrachten).

Nieuwe scholen nodig!

Volgend jaar kunnen weer tien scholen gratis deelnemen aan het Orion-programma. U kunt zich bij mij aanmelden. Eind mei 2011 worden de eerste gesprekken in het kader van de startfoto afgenomen.

Carla Geveke

c.h.geveke@pl.hanze.nl

050-5953698 (PA)/ 050-3639472 (RuG)

Laatst gewijzigd:03 januari 2018 16:03