Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieWetenschapsknooppunt

Brochure

Deze brochure geeft een overzicht van de arrangementen die worden aangeboden in het kader van Orion. Het Orion-programma biedt leerlingen de gelegenheid om in aanraking te komen met enthousiasmerende buitenschoolse activiteiten rondom Wetenschap en Techniek. Door middel van het volgen van arrangementen van de Orion-partners wordt een rijke leeromgeving gecreëerd die leerlingen prikkelt en uitdaagt op het gebied van wetenschap en techniek. De arrangementen die aangeboden worden door de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit moeten werken als inspiratiebron om verder te onderzoeken en te ontdekken.

Laatst gewijzigd:20 oktober 2016 13:10